Europaudvalget (EUU) samrådsspørgsmål

Din søgning gav 322 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SAU Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om at redegøre for status for EU’s sortliste, samt årsagerne til at otte lande pilles af listen, til finansministeren, kopi til skatteministeren 17-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål AH Samrådsspm. om, hvordan og i hvilke situationer mener ministeren, at kommunerne skal anvende paragraf 16b i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden, til undervisningsministeren 17-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om ministeren er enig i, at manglen på fagligt personale er en af de største barrierer for en udbygning af kapaciteten i psykiatrien, til sundhedsministeren 16-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for, hvorfor ministeren vælger ikke at sætte behandlingen af sager vedrørende humanitært ophold i bero, til udlændinge- og integrationsministeren 16-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for indholdet af og forudsætningerne for den foreløbige vurdering af Paposhvili-dommen, til udlændinge- og integrationsministeren 16-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om, hvilke værktøjer regeringen har tænkt sig at tage i brug for at nå statsminister Lars Løkke Rasmussens erklærede mål om, at danskerne i 2020 skal have en middellevetid, der ligger i top 10 i verden, til sundhedsministeren 12-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at forbedre forholdene i ældreplejen, så vi skaber en mere værdig pleje og omsorg for de ældre og bedre arbejdsforhold for de ansatte, til ældreministeren 11-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om ministeren vil tage initiativ til at få afdækket, hvor udbredt det er, at der i hjemmeplejen ikke afsættes tid nok til hvert besøg og til køretid mellem besøgene, til ældreministeren 11-01-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om ministeren mener, at der er tilstrækkeligt gode muligheder for at give de ældre en værdig ældrepleje, hvis en sosu-assistent har 38 besøg på en aftenvagt, hvilket betyder, at der i snit er 11 minutter pr. ældre inkl. transport, til ældreministeren 11-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AR Samrådsspm. om ministeren agter at suspendere kontanthjælpsloftet så længe der fortsat er kontanthjælpsmodtagere, som ikke burde være i kontanthjælpssystemet, til beskæftigelseministeren 11-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om at sikre, at alle kontanthjælpsmodtagere, som ikke burde være i kontanthjælpssystemet får deres sag gennemgået, til beskæftigelseministeren 11-01-2018
(2017-18)
UFU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om kvaliteten i pædagoguddannelsen, til uddannelses- og forskningsministeren 10-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om initiativ til en handlingsplan, der skal halvere dødsfald, sundhedsskader og sygedage fra luftforurening i Danmark, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om redegørelse for karakteren og omfanget af problemet med tredjelandsborgere, der indgår proformaægteskaber i Danmark for at opnå ophold i Europa, til børne- og socialministeren 08-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Å Samrådsspm. om initiativer til at sikre danskerne imod sundhedsskadelig luftforurening, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
KUU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om baggrunden for - og konsekvenserne af - at Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at opsige aftalerne med Dansk Bibliotekscenter (DBC A/S) om Nationalbibliografien og Bibliotek.dk, til kulturministeren 08-01-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om, hvorvidt den nuværende kontrolindsats mod proformaægteskaber efter ministerens opfattelse er tilstrækkelig, til udlændinge- og integrationsministeren 08-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Ø Samrådsspm. om status for Danmarks indsats mod sundhedsskadelig luftforurening, til miljø- og fødevareministeren 08-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål AG Samrådsspm. om, hvordan det harmonerer at sprogteste børn i slutningen af 0. klasse, når der er viden om, at der skal sættes tidligere ind overfor børn med sprogvanskeligheder, til undervisningsministeren 05-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål AF Samrådsspm. om nye indsatser i folkeskolen for børn med sprogvanskeligheder, til undervisningsministeren 05-01-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Samrådsspørgsmål AE Samrådsspm. om indførelse af stopprøver i form af en sprogtest i dansk for børn i 0.klasse, til undervisningsministeren 05-01-2018
(2017-18)
MOF Alm.del Samrådsspørgsmål Æ Samrådsspm. om indstilling til Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko, til ministeren for fiskeri og ligestilling 05-01-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvorfor regeringen har besluttet at ændre på retningslinjer for støtte til palæstinensiske og israelske organisationer, til udenrigsministeren 04-01-2018
(2017-18)
URU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om brug af ulovlige pesticider i forbindelse med bananproduktion i Ecuador, til miljø- og fødevareministeren 04-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om artikel i Fagbladet 3F den 2. januar 2018: ”Justitsminister: I orden at politiet lader voldsmand slippe”, til beskæftigelsesministeren og justitsministeriet 04-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 322 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200