Alle Europaudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 55 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
EUU Alm.del Spørgsmål 41 Spm., om ministeren fortsat finder det betryggende, at EU og enkelte EU-lande bidrager til den libyske kystvagts kapacitetsopbygning, til udenrigsministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0463 Spørgsmål 1 Spm. om udvidelse af IWC’s mandat til at omfatte småhvaler, til udenrigsministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 6 MFU spm. om, hvilke analyser ministeren bygger sine udtalelser på Europaudvalgets møde den 1. december 2017 om at udbygge de internationale forbindelse og koble op internationalt med de stigende mængder grøn el, der bliver produceret, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 5 MFU spm. om, hvad implementeringen af vinterpakken konkret betyder for lokale danske vindmølle- og solcelleanlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 4 MFU spm. om, hvorledes en emissionsstandard på 550 gram CO2 per kWh for produktionsenheder i kapacitetsmekanismer skal forstås i praksis, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 3 MFU spm. om implementeringen af vinterpakken set i forhold til en national indsats for elektrificering af varme- og transportsektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 2 MFU spm. om oversendelse af en justeret beregning for samfundsøkonomien for Viking Link baseret på den forudsætning, at det ikke lykkes for regeringen, at det fortsat skal være muligt at anvende flaskehalsindtægter til at nedsætte net tariffer, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0861 Spørgsmål 1 MFU spm. om, hvorledes implementeringen af forslag til direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (KOM (2016) 0864) ændrer i forudsætningerne for udnyttelsen af den nationale investering i elektroniske målere og den tilhørende datahub, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 40 Spm. om, hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Foreløbigt besvaret 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 39 Spm. om, hvilke juridiske forudsætninger, som skal være opfyldt for at man kan tilgå European Criminal Records Information System (ECRIS-systemet), til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 04-12-2017
(2017-18)
KOM (2016) 0864 Spørgsmål 1 Spm. om lokale energifælleskaber, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 38 Spørgsmålet er trukket tilbage og i stedet stillet som KOM (2016) 0864 - Spørgsmål 1 Tilbagetaget/bortfaldet 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 37 Spm. om fremlæggelse af alternative løsningsforslag i de tilfælde hvor regeringen mener, at det danske retsforbehold har negative konsekvenser i forhold til ny EU-regulering, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 27-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 36 Spm. om ministerens kommentar til forlængelsen af fængslingen af Amnesty Internationals bestyrelsesformand, Taner Kilic, til udenrigsministeren Ubesvaret 27-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 35 Spm. om oversendelse af ministerens tale ved overdragelsen af formandskabet for Europarådets ministerkomité, til udenrigsministeren Ubesvaret 24-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 34 Spm. om, hvorvidt personer, der er blevet efterlyst i EIS også bliver efterlyst via SIS II, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 21-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 33 Spm. om, hvorvidt danske politi kan få adgang til at søge oplysninger via app i SIS II eller Interpols FIND-system, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 21-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 32 Spm. om, hvilke oplysninger dansk politi ville have gjort tilgængelige for de øvrige EU-medlemslande ved søgninger i Europols database via QUEST, såfremt Danmark havde været med i pilotprojekt om QUEST, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 21-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 31 Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at danske betjente på gade ikke kan søge oplysninger via app på smartphone, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 21-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 30 Spm. om, hvor mange gange dansk politi søgte i Europols informationssystem (EIS) i de fire kvartaler af 2016 og de første tre kvartaler 2017, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 21-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 29 Spm. om, hvorvidt den nye Europol-aftale skaber forsinkelser for danske betjente i forbindelse med indhentning af oplysninger, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 21-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 28 Spm. om, hvorvidt det er korrekt, at danske betjente ved grænsen siden 31/10-17 har haft adgang til at søge i dele af Europols registre via en app, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 21-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 27 Spm. om, hvorvidt ministeren mener, at det er et problem at flere og flere ikke-danskere kan erhverve et sommerhus, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 17-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 26 Spm. om, hvordan dispensationsreglerne administreres med fokus på, hvordan ’særlig tilknytnings-reglen’ administreres i forhold til sommerhuse i Danmark, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 17-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 25 Spm. om. hvor mange tilladelser ministeren har givet til, at ikke-danskere kan erhverve et sommerhus, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Endeligt besvaret 17-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 55 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200