Alle Europaudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 139 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
B 18 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt det er muligt at vedtage en social protokol uden at foretage en ændring af EU’s traktatgrundlag, til beskæftigelsesministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 20-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 74 Spm. om den italienske og græske måde at inkorporere afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol på, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 20-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 73 Spm. om støtte til det såkaldte palæstinensiske selvstyre i perioden 2010-17, til udenrigsministeren Ubesvaret 20-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 72 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse fra Maja Frederiksen vedr. DIS-sømænd og grænsegængere, til skatteministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 71 Spm. om EU's begrundelser for sanktioner mod Venezuela, til udenrigsministeren Ubesvaret 19-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0824 Spørgsmål 1 Spm. om ministerens redegørelse for de juridiske konsekvenser af Kommissionens forslag om finanspagtens indskrivning I EU-retten, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 15-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 70 Spm. om, hvornår regeringen forelagde handelsaftalen mellem EU og Marokko om landbrug for Europaudvalget, til udenrigsministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 69 Spm. om, hvornår regeringen blev bekendt med og eventuelt gav sin tilslutning til handelsaftale mellem EU og Marokko om landbrug ifølge marokkansk nyhedsbureau, til udenrigsministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 68 Spm. om redegørelse for handelsaftale mellem EU og Marokko om landbrug, som EU-Kommissionen ifølge marokkansk nyhedsbureau har indgået, til udenrigsministeren Ubesvaret 13-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 67 Spm. om, hvorvidt regeringen deler Europa-Kommissionens målsætning om at fordoble antallet af deltagere i Erasmus i 2025, til undervisningsministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 09-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0660 Spørgsmål 3 Spm. om, hvorvidt den danske regering arbejder for en fælles EU afvisning af rørledningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0660 Spørgsmål 2 Spm. om, hvornår ministeren forventer en afklaring fra EU i forhold til Nord Stream II-rørledningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
KOM (2017) 0660 Spørgsmål 1 Spm. om, hvorvidt Danmark vil kunne afvise Nord Stream II-rørledningen set i lyset af forslag om ændring af gasdirektivet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 08-02-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 66 Spm. om oversendelse en liste over, hvor mange penge der udbetales til hvert EU-medlemsland i landbrugsstøtte, til miljø- og fødevareministeren, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 07-02-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 16 Spm. om, hvorvidt ministeren kan bekræfte, at fiskeriaftalen med Marokko er en overordentlig god forretning for EU, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 15 Spm. om de øvrige EU-landes holdning til fiskeriaftalen, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 14 Spm. om, hvorvidt det endelige aftaleudkast fra Kommissionen også vil omfatte Vestsahara, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 13 Spm. om, hvorvidt ministeren havde modtaget vurdering af udkast til mandat vedr. fornyelse af fiskeriaftale fra det folkeretslige kontor i Udenrigsministeriet, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 12 Spm. om ministerens udtalelse på Europaudvalgets møde, om at fiskeraftaler mellem EU og Marokko har til formål at fremme menneskerettigheder og demokrati i Vestsahara, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 11 Spm. om de marokkanske besættelsessoldater i Vestsahara, til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 10 Spm. om ministerens udtalelser på Europaudvalgets møde om, at lokalebefolkningen i Vestsahara har draget fordel af fiskeriaftale, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 9 Spm. om, hvorvidt ministerens mandat til en ny fiskeriaftale er i overensstemmelse med EU-Domstolens dom af 21. december 2016 , til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 8 Spm. om hovedpunkterne i EU-Domstolens dom af 21. december 2016 om EU's handelsaftaler med Marokko, til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 7 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre sig, at en ny fiskeriaftale kommer den oprindelige befolkning i Vestsahara til gode, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0001 Spørgsmål 6 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre sig, at det er legitime repræsentanter for den oprindelige befolkning i Vestsahara, der giver deres samtykke til en ny fiskeriaftale, til ministeren for fiskeri og ligestilling, kopi til udenrigsministeren Ubesvaret 26-01-2018
(2017-18)
Din søgning gav 139 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200