Svar på Europaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 34 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EUU Alm.del Svar på spm. 23 EUU alm. del - svar på spm. 23 om, hvorfor regeringen gav Folketinget misvisende oplysninger, da de i regeringens samlenotat af 26. oktober 2017 oplyste, at der var indhentet forhandlingsmandat til EU-Mexico-handelsaftalen i maj 1998, fra udenrigsministeren 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 22 EUU alm. del - svar på spm. 22, om forskellene i forhandlingsdirektiverne for henholdsvis en modernisering af EU-Chile-handelsaftalen og moderniseringen af EU-Mexico-handelsaftalen, fra udenrigsministeren 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 21 EUU alm. del - svar på spm. 21 om, hvorfor regeringen har valgt ikke at indhente forhandlingsmandat i Europaudvalget i forbindelse med indledningen af forhandlinger med Mexico om en modernisering af EU-Mexico-handelsaftalen, fra udenrigsministeren 11-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 40 EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 40 om, hvorvidt logningsregler også gælder Europol Information System, fra justitsministeren 08-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 27 EUU alm. del - svar på spm. 27 om, hvorvidt ministeren mener, at det er et problem at flere og flere ikke-danskere kan erhverve et sommerhus, fra justitsministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 26 EUU alm. del - svar på spm. 26 om, hvordan dispensationsreglerne administreres med fokus på, hvordan ’særlig tilknytnings-reglen’ administreres i forhold til sommerhuse i Danmark, fra justitsministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 25 EUU alm. del - svar på spm. 25 om, hvor mange tilladelser ministeren har givet til, at ikke-danskere kan erhverve et sommerhus, fra justitsministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 24 EUU alm. del - svar på spm. 24 om forbruget af Glyphosat i 2015 og 2016 fordelt på landbrugsjord, kommunale arealer, private haver, golfbaner og andet, fra miljø og fødevareministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 11 EUU alm. del - svar på spm. 11 om, hvorfor der ikke foreligger oplysninger om henholdsvis misligholdt og samlet SU-gæld for årene 2013 og 2014 for udenlandske statsborgere, fra uddannelses- og forskningsministeren 07-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 10 EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 10, om, hvordan samtlige handelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande, siden Danmark blev medlem af EF, er blevet forelagt Folketingets Europaudvalg, fra udenrigsministeren 06-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 20 EUU alm. del - svar på spm. 20, om en ny Quest-app ikke registrerer eller på anden måde logger brugeren af appen, således at data ikke efterfølgende kan misbruges af EU til at tvinge medlemslandene til at påtage sig en asylbehandling efter Dublinreglerne, fra justitsministeren 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 19 EUU alm. del - svar på spm. 19, om, hvad EU vil gøre ud over at sammenkøre data via Quest for at sikre, at afviste asylansøgere ikke tager på såkaldt asyl-shopping i EU, fra justitsministeren 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 18 EUU alm. del - svar på spm. 18, om, hvorvidt Europols arbejdsområde er kampen mod alvorlig organiseret kriminalitet, for eksempel terrorisme, hvidvaskning af penge, narkohandel, menneskehandel, børneporno og cyberkriminalitet, fra justitsministeren 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 17 EUU alm. del - svar på spm. 17, om en sammenhæng mellem flygtningestrømmen på 1,24 millioner mennesker til EU i 2015, og at myndighederne i 2015 foretog 633.639 søgninger i EIS (Europol Information System), fra justitsministeren 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 16 EUU alm. del - svar på spm. 16, om hvilke lande der deltager i Europol-samarbejdet, fra justitsministeren 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 15 EUU alm. del - svar på spm. 15, om ministerens holdning til, at dansk politi skal kunne bruge Quest-søgedatabasen fra Europol til at finde terrormistænkte, fra justitsministeren 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 8 EUU alm. del - svar på spm. 8 om oplysninger via ECRIS til andre formål end straffesager, fra justitsministeren 04-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 13 EUU alm. del - svar på spm. 13 om forskellene i beløbsstørrelserne for misligholdt SU-gæld for udenlandske statsborgere, fra uddannelses- og forskningsministeren 01-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 12 EUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 12 om, hvor mange EU-borgere og tredjelandsborgere, som modtager eller har optaget dansk SU-lån i perioden 2010-2017, fra uddannelses- og forskningsministeren 01-12-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 14 EUU alm. del - svar på spm. 14, om en pan-skandinavisk diplomatisk briefing, hvor et medlem af det britiske parlament var inviteret for at fortælle om hvordan Brexit kan stoppes , fra udenrigsministeren 30-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 5 EUU alm. del - svar på spm. 5 om, hvor mange gange Danmark har anmodet andre EU-lande om oplysninger om tidligere straffedomme via ECRIS-systemet i perioden 2012-2016, fra justitsministeren 29-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 7 EUU alm. del - svar på spm. 7 om hvorvidt Danmark – i overensstemmelse med EU-retten og EU's statsstøtteregler – ville kunne oprette en statsbank, fra erhvervsministeren 29-11-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0281 Svar på spm. 1 KOM (2017) 0281 - svar på MFU spm. 1 om hvordan de nuværende regler for udstationering er gældende for carbotagekørsel i dag, fra transportministeren 29-11-2017
(2017-18)
KOM (2017) 0278 Svar på spm. 1 KOM (2017) 0278 - svar på MFU spm. 1 om konsekvenserne af tællereglerne for beregningen af perioder for udstationering i forbindelse med international vejtransport, fra transportministeren 29-11-2017
(2017-18)
EUU Alm.del Svar på spm. 9 EUU alm. del - svar på spm. 9, om antal afstemninger der har været i komitésager, fra miljø- og fødevareministeren 28-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 34 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200