Svar på Europaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 10415 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
L 225 Svar på spm. 16 L 225 - svar på spm. 16 om, hvor stort et fald i deltagerantallet ministeren er parat til at acceptere, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 15 L 225 - svar på spm. 15, om det understøtter integrationen i Danmark at indføre brugerbetaling på dansk, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 14 L 225 - svar på spm. 14, om der vil være ekstra administration for udbyderne forbundet med de foreslåede ændringer m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 3 L 225 - svar på spm. 3, om deltagerbetaling motiverer til deltagelse og indlæring m.v., fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 225 Svar på spm. 2 L 225 - svar på spm. 2, om ministeren er villig til at se på muligheden for at udvide deltagerbetaling til at gælde på andre områder, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 215 Svar på spm. 4 L 215 - svar på spm. 4 om, hvad ministeren vil gøre i forhold til de mange au pair-personer, der bliver illegalt i Danmark, når deres aftale udløber, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 202 Svar på spm. 16 L 199/L200/L201/L202 - svar på spm. 16 om, hvordan udviklingen i unge uden ungdomsuddannelse eller job siden 2009 er, fra undervisningsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 201 Svar på spm. 16 L 199/L200/L201/L202 - svar på spm. 16 om, hvordan udviklingen i unge uden ungdomsuddannelse eller job siden 2009 er, fra undervisningsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 200 Svar på spm. 16 L 199/L200/L201/L202 - svar på spm. 16 om, hvordan udviklingen i unge uden ungdomsuddannelse eller job siden 2009 er, fra undervisningsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 199 Svar på spm. 16 L 199/L200/L201/L202 - svar på spm. 16 om, hvordan udviklingen i unge uden ungdomsuddannelse eller job siden 2009 er, fra undervisningsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 189 Svar på spm. 4 L 189 - svar på spm. 4 om en opgørelse over de gennemsnitlige danske lønninger for personer i samme faggruppe for hver af de 5 cases, der fremgår af SIRI’s høringssvar på L 135 fra Folketingsåret 2016-17, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 189 Svar på spm. 3 L 189 - svar på spm. 3 om en redegørelse, der sammenholder personer under beløbsordningens aflønning med gennemsnitslønningerne på samme område for danske statsborgere, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 189 Svar på spm. 2 L 189 - svar på spm. 2, om ministeren er bekendt med, at antallet af fuldtidsbeskæftigede udlændinge i Danmark er steget med 30 % de sidste 3 år fra ca. 161.500 til over 209.000 ifølge jobindsats.dk, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 189 Svar på spm. 1 L 189 - svar på spm. 1 om, hvor mange udlændinge fra lande, der har adgang til arbejdstilladelse i Danmark, fra udlændinge- og integrationsministeren 25-05-2018
(2017-18)
L 1 Svar på spm. 45 L 1 - svar på spm. 45 om ministeren vil vurdere finansoplægget fra Alternativet ud fra dets effekter på de offentlige finanser, fra finansministeren 25-05-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 809 Svar på spm. nr. S 809: Vil ministeren kommentere lederen i Aarhus Stiftstidende den 14. maj 2018 »Naboer til grusgrave skal kompenseres« og artiklen fra samme dag »Naboer til grusgrav slås for erstatning« samt redegøre for, hvilke foranstaltninger ministeren agter at tage for at sikre, at naboer til grusgrave kan få dækket de ejendomsværditab, grusgravene påfører dem? 25-05-2018
(2017-18)
UNU Alm.del Svar på spm. 283 UNU alm. del - svar på spm. 293 om at redegøre for henholdsvis de gennemsnitlige statslige og de gennemsnitlige kommunale udgifter, samt den gennemsnitlige brugerbetaling til de forskellige 10. klasse tilbud, fra undervisningsministeren 25-05-2018
(2017-18)
ULØ Alm.del Svar på spm. 102 ULØ alm. del - svar på spm. 102 om at bekræfte, at der er 1113 sommerhuse på udenlandske hænder i Syd- og Sønderjylland, som det fremgår af JydskeVestkysten 23/4-18, fra justitsministeren 25-05-2018
(2017-18)
ULØ Alm.del Svar på spm. 94 ULØ alm. del - svar på spm. 94 om udpege en repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd, til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse m.m., fra erhvervsministeren 25-05-2018
(2017-18)
ULØ Alm.del Svar på spm. 93 ULØ alm. del - svar på spm. 93 om forslag om at samle 1-1 erhvervsservice i fem erhvervshuse kun kan realiseres, hvis kommunerne vælger at flytte penge fra den lokale erhvervsfremmeindsats til erhvervshusene m.m., fra erhvervsministeren 25-05-2018
(2017-18)
ULØ Alm.del Svar på spm. 92 ULØ alm. del - svar på spm. 92 om anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme bl.a. vil betyde en centralisering af erhvervsfremmeindsatsen m.m., fra erhvervsministeren 25-05-2018
(2017-18)
TRU Alm.del Svar på spm. 613 Svar på TRU alm. del - spm. 613 om, hvornår ministeren forventer, at lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund), som har været i offentlig høring, bliver fremsat og kommer til 1. behandling i Folketinget, fra transport-, bygnings- og boligministeren 25-05-2018
(2017-18)
SUU Alm.del Svar på spm. 959 SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 959 om, hvor mange yngre læger der årligt de sidste fem år er startet i en introduktionsstilling i almen medicin, og hvor mange af disse der efterfølgende er startet i en hoveduddannelsesstilling i almen medicin, fra sundhedsministeren 25-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Svar på spm. 441 SOU alm. del - svar på spm. 441 om det koster 65.000 kr. for en kommune at få hjælp af den nationale Task Force på voksenhandicapområdet for at kvalitetssikre kommunens sagsbehandling, fra børne- og socialministeren 25-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Svar på spm. 418 SAU alm. del - svar på spm. 418 om at tilsende talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, fra erhvervsministeren, kopi til skatteministeren 25-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 10415 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200