Alle Europaudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 347 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
EUU Alm.del Spørgsmål 215 Spm. om minimumsstandarder for demokratiske valg, som er afgørende for, om der udsendes valgobservatører til planlagte valghandlinger, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 214 Spm. om redegørelse for de forskelle, der måtte være, mellem på den ene side de tidligere gældende regler for højesteretsdommere i Polen i form af afgrænsede ansættelsesperioder og på den anden side de nugældende regler, der efter sigende medfører såkaldt ”tvangspensionering” af dommere, til udenrigsministeren Udenrigsministeren Ubesvaret 25-05-2018
(2017-18)
KOM (2016) 0731 Spørgsmål 4 Spm. om, hvorvidt Danmark vil få adgang til at søge i Europols database EIS via ETIAS i forbindelse med Kommissionens to forslag om interoperabilitet mellem databaser vedr. grænser og visum og vedr. politisamarbejdet, asyl og migration, til justitsministeren, kopi til udenrigsministeren Justitsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 213 Spm. om, hvor mange tredjelandsstatsborgere, der opholder sig i Danmark som følge af opholdsdirektivets art. 2, stk. 7, til udlændinge- og integrationsministeren, kopi til udenrigsministeren Udlændinge- og integrationsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 212 Spm. om regulering af finansielle tjenesteydelser i forhold til Det Forenede Kongerige, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 211 Spm. om forbud imod markedsføring ved brug af rabatkuponer og købsbetingende konkurrencer, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 210 Spm. om hvorvidt sygehusapoteker skal producere flere lægemidler, til sundhedsministeren, kopi til udenrigsministeren Sundhedsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 209 Spm. om udfasning af alle sprøjtegifte i løbet af fem år, til miljø- og fødevareministeren, kopi til udenrigsministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 208 Spm. om forsyningspligt på mønttelefoner, til energi-, Forsynings- og Klimaministeren, kopi til udenrigsministeren Energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 207 Spm. om danske kommuner eller regioner i overensstemmelse med EU-retten kan vedtage at hjemtage busdrift i deres kommune eller region, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 206 Spm. om EU's 4. jernbanepakke indeholder nogen undtagelse fra kravet om åbning af det statslige jernbanenet for udbud, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 205 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan tilbagerulle liberaliseringen af det danske busmarked, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 204 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan tilbagerulle liberaliseringen af det danske togmarked, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 203 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan kræve, at alle nye biler installeres med radioer, som kan modtage DAB+, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 202 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan kræve, at baglygterne på alle nye biler solgt i Danmark automatisk tændes sammen med kørelyslygterne, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 201 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan kræve, at der installeres alkolåse i alle nye biler solgt i Danmark, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 200 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre krav om nødudgang i venstre side for chaufføren for busser til passagerbefordring, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 199 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten må stille krav om lastbilers sideruder som foreslået af Haverikommissionen, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 198 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan vedtage nationale krav om lastvognes cykelspejle, til transport-, bygnings- og boligministeren, kopi til udenrigsministeren Transport-, bygnings- og boligministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 197 Spm. om, hvorvidt Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan vedtage et totalforbud mod brugen af vandscootere i danske farvande, miljø- og fødevareministeren, kopi til udenrigsministeren Miljø- og fødevareministeren Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 196 Spm. om krav om obligatorisk uddannelse i forbindelse med offentlige udbud, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 195 Spm. om krav til miljømærke i offentlige udbud, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 194 Spm. om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan vedtage skærpede krav i den offentlige indkøbs- og udbudspolitik, så virksomheder, der tager socialt ansvar og har en bæredygtig adfærd, får forrang, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 193 Spm. om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan vedtage at give socialøkonomiske virksomheder og andre virksomheder, der ansætter en vis andel af mennesker med nedsat arbejdsevne eller andre med lav tilknytning til arbejdsmarkedet, forrang til offentlige udbud i stat, kommunerne og regioner, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Spørgsmål 192 Spm. om danske kommuner må vælge et andet entreprenørselskab, som har indgået i en offentlig EU-udbudsrunde, uden en fornyet udbudsrunde, i de tilfælde hvor entreprenørselskabet, som udgjorde førstevalget, går konkurs under byggeprocessen, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 347 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200