Alle Europaudvalgets bilag

Din søgning gav 1125 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
JOIN (2018) 0005 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om handlingsplanen for militær mobilitet 23-05-2018
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3620 - konkurrenceevne Bilag 3 Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde konkurrenceevne 28-29/5-18 - pkt. 3 23-05-2018
(2017-18)
EU-note E 28 EU-note om sekundære markeder for misligholdte lån 23-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 688 Delegeret retsakt om risikovurderinger i forbindelse med invasive ikkehjemmehørende arter 23-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 687 Fortroligt dokument 23-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 686 Notat om svar på Kommissionens åbningsskrivelse vedr. direktiver om kvalitetsstyringssystemer for blodcentre og listen over forsvarsrelaterede produkter (sag nr. 2018/0064 og 2018/0065) 23-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 685 Internt dokument 23-05-2018
(2017-18)
B 130 Bilag 1 Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget 22-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0238 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om forordning vedr. gennemsigtighed for brugere af onlineplatforme (P2B-forslaget) 22-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0234 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-direktivet) 22-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0163 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om ændring af forordning (EF) nr. 9/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer. 22-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 684 Internt dokument 22-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 683 Notat om komitésag om godkendelse af aktivstofferne penflufen i produkttype 8 samt cypermethrin, acetamiprid og cyphenothrin i produkttype 18, biocidholdige produkter 22-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 682 Notat om komitésag om ikke-optagelse af aktivstoffet empenthrin i produkttype 18, biocidholdige produkter 22-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 681 Notat om komitésag om forslag til en gennemførelsesretsakt om at stille godkendelsens udløbsdato for sulfuryl fluorid i bero 22-05-2018
(2017-18)
B 39 Bilag 5 Betænkning afgivet den 9. maj 2018 18-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0219 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om en europæisk detailsektor 18-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0206 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om iværksættelse af beskyttelsesklausuler i handelsaftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande 18-05-2018
(2017-18)
Rådsmøde: Rådsmøde 3617 - uddannelse m.v. Bilag 3 Skriftlig forelæggelse af rådsmøde uddannelse m.v. 22.-23. maj 2018 - kulturdelen 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 680 Fortroligt dokument 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 679 Liste over judicielle aktiviteter pr. 18/5-18 i sager af dansk interesse 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 678 Fortroligt dokument 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 677 Notat om afgivelse af indlæg i den præjudicielle sag ved EU-Domstolen C-70/18, A m.fl. 18-05-2018
(2017-18)
EUU Alm.del Bilag 676 Fortroligt dokument 18-05-2018
(2017-18)
KOM (2018) 0135 Bilag 1 Grund- og nærhedsnotat om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse 17-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 1125 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200