Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets seneste udvalgsdokumenter

Din søgning gav 640 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
ERU Alm.del Bilag 80 Evaluering af reglerne om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder, fra erhvervsministeren 15-12-2017
(2017-18)
L 8 Bilag 12 Ny tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget efter at lovforslaget er henvist til fornyet udvalgsbehandling 15-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 79 Grund- og nærhedsnotat om forslag til revision af forordningerne vedr. de europæiske tilsynsmyndigheder, fra erhvervsministeren 15-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Svar på spm. 63 ERU alm. del - svar på spm. 63 om ministeren vil kommentere en henvendelse fra Jakob Mikkelsen, ejer af Sky ApS, fra erhvervsministeren 15-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 78 Udvalgets udvælgelse af sager fra Kommissionens arbejdsprogram 2018 14-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Svar på spm. 66 ERU alm. del - svar på spm. 66 om ministerens holdning til, at MobilePay lukker ned for muligheden for at bruge tjenesten for telefoner med Windows styresystem, fra erhvervsministeren 14-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Svar på spm. 62 ERU alm. del - svar på spm. 62 om der findes dispensationsmulighed for tredjepartsvirksomheder, som vil blive særligt hårdt ramt af loven, herunder hvilke kriterier dispensationsmuligheden eventuelt kræver opfyldt for at kunne benyttes, jf. L 157, fra erhvervsministeren 14-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Svar på spm. 60 ERU alm. del - svar på spm. 60 om kommentar til henvendelse af 28/11-17 fra HK Danmark og Akademikerne om resultaterne fra arbejdet med HK-AC Ekspertpanel for platformsøkonomi, fra erhvervsministeren 14-12-2017
(2017-18)
L 9 Bilag 14 Betænkning afgivet 12/12-17 13-12-2017
(2017-18)
L 8 Bilag 11 Betænkning afgivet 12/12-17 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 80 Spm. om ministerens kommentar til kritikken af forvaltningen af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber således, som den er beskrevet i Økonomisk Ugebrev nr. 41, 10/12 2017, side 4-5, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 79 Spm. om forsikringsbranchen op til loven i 2016 havde sagt ja til, at Garantifonden for skadesforsikringsselskaber skulle dække udgifterne ved Gables konkurs, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 78 Spm. om, hvordan Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, der i loven herom fra 2003 blev beskrevet som en privat selvejende institutioner lige pludselig i loven fra december 2016 vedr. konkursen af ”Gable Insurance AG” blev betegnet som en statslig institution, tilmed uden at loven fra 2003 blev ændret, og hvorfor blev Folketingets partier ikke orienteret om dette forhold i forbindelse med 2016-lovgivningen, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 77 Spm. om hvorvidt der er tale om ekspropriation, da Garantifondens dækningsområde blev udvidet i forbindelse med konkursen af Gable Insurance, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om ministeren vil oplyse, om Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber juridisk set er at betragte som privat selvejet institution eller en selvejet institution inden for den statslige forvaltning, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 75 Spm. om ministeren vil redegøre for provenuvirkningerne i tabel 1 i Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 8 Spm. om, hvad betegnelsen ”andre følgeskader” på side 8, 1. søjle, 4. afsnit, dækker over, herunder, om f.eks. skimmelsvamp er en følgeskade, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 7 Spm. om, at ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, hvilke vandløb og søer der omfattes af loven, med henvisning til, at der ifølge lovforslaget er behov for en mere teknisk definition af vandløb, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 6 Spm. om ministeren - i skematisk form - for hver enkelt af anbefalingerne fra Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormflodsordningerne, vil redegøre for, om anbefalingen er efterkommet i lovforslaget, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 5 Spm. om ministeren mener, at det ville være fagligt og dokumenterbart forsvarligt at mindske eller underopdele landet i mindre landsdele, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 4 Spm. om ministeren ikke mener, at det er formålstjenligt fortsat af have en høj skovbrugsfaglig viden med stemmeret repræsenteret i Stormrådet, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 74 MFU spm. om ministeren kan oplyse, hvad lasten skal bruges til på bestemmelsesstedet, jf. de to forrige spørgsmål, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 73 MFU spm. om ministeren kan oplyse, hvilken havn lasten var bestemt for, jf. forrige spørgsmål, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 72 MFU spm. om ministeren kan oplyse, hvilken last og hvilken kunde, som nedenstående skibe havde, da de forlod dansk havn a) Skibet "Nordic", der afsejlede Ålborg havn den 13. november 2017b) Skibet "Eems Dublin", der afsejlede Esbjerg havn den 21. september 2017 og den 22. oktober 2017, til erhvervsministeren 13-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Svar på spm. 50 ERU alm. del - svar på spm. 50 om at redegøre for, om DIS-lovens §10 finder anvendelse, således at danske faglige organisationer ikke vil kunne repræsentere udenlandske montører på danskflagede skibe, fra erhvervsministeren, kopi til skatteministeren 13-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 640 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200