Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 271 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
L 177 Spørgsmål 14 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/5-18 fra Lars Wismann, København V, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 17-05-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 13 MFU spm. om kommentar til henvendelsen af 8/5-18 fra Lars Wismann, København V, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 09-05-2018
(2017-18)
L 198 Spørgsmål 7 Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/5-18 fra Østerild Fjernvarmeselskab AMBA, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 08-05-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 12 Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/5-18 fra Henning Nielsen, Frederiksberg, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 02-05-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 11 Spm. om kommentar til henvendelse af 29/4-18 fra Lars Erik Sebbelov, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 30-04-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 10 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/4-18 fra Lund Poulsen, Skødstrup, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 25-04-2018
(2017-18)
L 198 Spørgsmål 6 Spm. om ministeren har tænkt sig at stille krav om radiostyring af lys i master for hele testcenteret for at mindske gener for beboere samt dyr i naturen, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 24-04-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 9 Spm. om, ministeren vil yde teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, der sikrer, at fremtidig lejefastsættelse følger de nuværende regler, når andelshavere bliver lejere, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 19-04-2018
(2017-18)
L 198 Spørgsmål 5 Spm. om i hvilket omfang man i fremtiden kan reducere natbelysningen på de møller, der står i de to testcentre, og hvad de nuværende begrænsninger er for at reducere natbelysningen, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
L 198 Spørgsmål 4 Spm. om ministeren vil tilsende udvalget en opdateret redegørelse for, hvor langt man er nået med at lave en plan for at finde erstatningsarealer til Natura 2000 området ved Nissum Fjord, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 8 Spm. om kommentar til henvendelse af 17/4-18 fra Henning Nielsen, Frederiksberg, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 18-04-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 7 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-18 fra Lars Erik Sebbelov, København Ø, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 17-04-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 6 Spm. om kommentar til henvendelserne af 11/4-18 fra Lars Wismann, København V, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 11-04-2018
(2017-18)
L 185 Spørgsmål 1 Spm. om ministeren i forlængelse af sit tilsagn herom under 1. behandlingen af lovforslaget vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at forslaget om nedsættelse af kapitalkravet fra 500.000 kr. til 400.000 kr. udskilles til et selvstændigt lovforslag, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-04-2018
(2017-18)
L 185 B Spørgsmål 1 Spm. om ministeren i forlængelse af sit tilsagn herom under 1. behandlingen af lovforslaget vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at forslaget om nedsættelse af kapitalkravet fra 500.000 kr. til 400.000 kr. udskilles til et selvstændigt lovforslag, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-04-2018
(2017-18)
L 185 A Spørgsmål 1 Spm. om ministeren i forlængelse af sit tilsagn herom under 1. behandlingen af lovforslaget vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at forslaget om nedsættelse af kapitalkravet fra 500.000 kr. til 400.000 kr. udskilles til et selvstændigt lovforslag, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-04-2018
(2017-18)
L 175 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/4-18 fra Terma A/S, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 09-04-2018
(2017-18)
L 184 Spørgsmål 3 Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/4-18 fra IT-Politisk Forening, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 06-04-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 5 Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/4-18 fra Henning Nielsen, Frederiksberg, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 06-04-2018
(2017-18)
L 198 Spørgsmål 3 MFU spm., om ministeren mener, at den politiske aftale overholdes, når pkt. 8 endnu ikke er gennemført og heller ikke er en del af lovforslaget, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 05-04-2018
(2017-18)
L 198 Spørgsmål 2 MFU spm. om, hvornår ministeren forventer, at anden del af Kræftens Bekæmpelse undersøgelse er slut – og vil det være sidste del af undersøgelsen, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 05-04-2018
(2017-18)
L 198 Spørgsmål 1 MFU spm. om på hvilket grundlag ministeren i marts 2017 havde en forventning om, at undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse ville være færdig i september 2017, når der i april i år fortsat kun er set første del af undersøgelsen, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 05-04-2018
(2017-18)
L 184 Spørgsmål 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/4-18 fra Regnar Lykou, Virum, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-04-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 4 Spm. om hjemmel til at fastsætte nærmere regler om valuarvurderinger, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 27-03-2018
(2017-18)
L 177 Spørgsmål 3 Spm. om, hvor mange nystiftede boligforeninger inden for de sidste par år ville ikke have kunnet ikke levet op til den foreslåede begrænsning i muligheden for finansiering med afdragsfrie lån og/eller den foreslåede karensperiode på 3 år, til erhvervsministeren Endeligt besvaret 27-03-2018
(2017-18)
Din søgning gav 271 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200