Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 189 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
ERU Alm.del Spørgsmål 189 Spm. om at sende talepapir fra det åbne samråd den 24/5-18 om tilstandsrapporter og skyggerapporter, til erhvervsministeren Ubesvaret 24-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 188 Spm., om regeringen fortsat vil sikre finansieringen af arbejdet med at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd (CSR), til erhvervsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 187 Spm. om sikring af, at virksomheders arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd baseres på FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGPs) og OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, og fastholdes som et fundament for opnåelsen af FN’s Verdensmål, til erhvervsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 186 Spm. om, hvor mange af de virksomheder, som indtil videre er omfattet af det nye lovkrav i årsregnskabslovens § 99 a, der rent faktisk arbejder med og redegør for deres arbejde med nødvendig omhu (due diligence), til erhvervsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 185 Spm. om kommentar til henvendelserne af 5/2-18 og 22/5-18 fra Plastic Change om plastik i den cirkulære økonomi, til erhvervsministeren Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 184 Spm. om ministeren vil redegøre for de punkter på dagsordenen for rådsmødet (Konkurrenceevne) den 28. maj 2018, som er relevant for udvalgets sagsområde, til erhvervsministeren Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 183 Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/5-18 fra Danske Regioner, vedrørende erhvervsfremme, til erhvervsministeren Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 182 Spm. om ministeren deler Dansk Kredit Råds analyse af, at konkurrencen om forbrugslån vil stige på baggrund af øget digitalisering, og hvordan vil ministeren sikre, at konkurrencen mellem banksektoren og de nye digitale långivere følger med, så anvendelsen af regulatoriske byrder og begunstigelser er tilsvarende, eller har fokus på at fremme digitalisering i sektoren, til erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 181 Spm. om ministeren deler Dansk Kredit Råds analyse af, at konkurrencen om forbrugslån vil stige på baggrund af øget digitalisering, til erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 180 Spm. om, hvordan ÅOP er et retvisende og relevant parameter for forbrugslån på under tre måneder (kviklån), for den primære andel af forbrugerne på over 95 pct., der tilbagebetaler lånet rettidigt, til erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 179 Spm. om kommentar til henvendelsen af 30. april 2018 fra Dansk Kredit Råd vedr. rapporten ”Status på det digitale lånemarked”, til erhvervsministeren Ubesvaret 16-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 178 Spm. om ministeren vil redegøre for de dagordenspunkter på ECOFIN-rådsmødet 25. maj 2018, som er relevante for udvalgets sagsområde, til finansministeren Endeligt besvaret 15-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 177 MFU spm. om, hvorfor der alene er nedlagt påstand om ”betinget frakendelse” af de omtalte revisorers godkendelse, jf. erhvervsministerens svar af 1. maj 2018 på ERU alm. del – spørgsmål 31, til erhvervsministeren Ubesvaret 11-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 176 Spm. om, hvilke fordele for forbrugere ministeren ser ved at indføre et omkostningsloft over, hvor meget långivere kan tillade sig at opkræve fra dårlige betalere, til erhvervsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 175 Spm. om, hvilke fordele for forbrugere ministeren ser ved at forbyde udstedelse af lån til lånsøgere, der er registreret i RKI eller lignende registre, til erhvervsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 174 Spm. om ministeren skematisk vil opliste fordele og ulemper ved at lade henholdsvis Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden føre tilsyn med udbydere af forbrugslån, herunder særligt med kvaliteten af disses kreditvurderinger, til erhvervsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 173 Spm. om for hvilke låntyper og finansielle produkter ministeren mener, at der vil være forbrugerfordele ved et krav om, at markedsføring skal indeholde en henvisning til kundens klagemuligheder, til erhvervsministeren Ubesvaret 08-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 172 Spm. tilbagetaget - stilles i Retsudvalget Tilbagetaget/bortfaldet 04-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 171 Spm. tilbagetaget - stilles i Retsudvalget Tilbagetaget/bortfaldet 04-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 170 Spm. tilbagetaget - stilles som samrådsspm. Tilbagetaget/bortfaldet 04-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 169 Spm. tilbagetaget - stilles som samrådsspm. Ubesvaret 04-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 168 Spm. om en skematisk oversigt over, hvilke regler inden for straffeloven, den finansielle lovgivning, og anden særlovgivning, fit & proper-regler m.v., der var gældende i henholdsvis 2012, 2013 og 2014 i forhold til at kunne sanktionere og strafforfølge forhold som de, der er omtalt i Finanstilsynets afgørelse, til erhvervsministeren og justitsministeren Endeligt besvaret 04-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 167 Spm. tilbagetaget - stilles som samrådsspm. Ubesvaret 04-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 166 Spm. tilbagetaget - stilles som samrådsspm. Tilbagetaget/bortfaldet 04-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 165 Spm. om en redegørelse for den britiske regulering ring-fencing, der skal være implementeret 1. januar 2019, og ministerens vurdering af, om det vil være gavnligt i forhold til at sikre danske bankkunder og den finansielle stabilitet, at Danmark indfører en lignende regulering som den britiske ring-fencing, til erhvervsministeren Ubesvaret 04-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 189 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200