Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) alm. del bilag

Din søgning gav 206 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
ERU Alm.del Bilag 206 Henvendelse af 22/5-18 fra Erik Knudsen, University College Lillebælt, Vejle om vækstforum - fremtidig erhvervsfremmeorganisering 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 205 EU-konsulentens EU-note af 22/5-18 om "Sekundære markeder for misligholdte lån" 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 204 Henvendelse af 23/5-18 fra Økologisk Landsforening om planloven ift. ekstensiv husdyrproduktion 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 203 Supplerende samlenotat om rådsmøde (konkurrenceevne) den 28/5-18 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 202 Henvendelse af 22/5-18 fra Plastic Change om deres power point-præsentation/oplæg til deres foretræde for udvalget den 24/5-18 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 201 Grundnotat og nærhedsnotat om gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer - KOM(2018)163 23-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 200 Notat om forsinkelse af Analyse af iværksætterselskaber, fra erhvervsministeren 22-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 199 Kopi af svar på S 783 og S 784, vedrørende Danske Bank og hvidvask, fra erhvervsministeren 22-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 198 Grund- og nærhedsnotat om Europa-Kommissionens detailhandelsmeddelelse: En europæisk detailsektor, der er tilpasset det 21. århundrede, fra erhvervsministeren 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 197 Grund- og nærhedsnotat om Iværksættelse af beskyttelsesklausuler i handelsaftaler mellem EU og visse tredjelande, fra erhvervsministeren 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 196 Samlenotat vedr. rådsmøde (KKE - indre marked- og industridelen) den 28. maj 2018, fra erhvervsministeren 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 195 Grund- og nærhedsnotat om krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer, fra erhvervsministeren 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 194 Grund- og nærhedsnotat om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse, fra erhvervsministeren 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 193 Årsrapport 2017 for Nordsøenheden og Nordsøfonden, fra erhvervsministeren 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 192 Henvendelse af 17/5-18 fra Danske Regioner, vedrørende erhvervsfremme 18-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 191 Aktstykke 106 fra erhvervsministeren om udmøntning af Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst af 26. februar 2018 16-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 190 Samlenotat om EU-Kommissionens forslag til forordningen om cybersikkerhed. fra erhvervsministeren 16-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 189 Invitation til projekt- og virksomhedsbesøg, fra Innovationsfonden 16-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 188 Orientering om, at regeringen vil tage skridt til at ratificere konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer, som ændret ved protokol af 2010 (herefter 2010 HNS-konventionen), fra erhvervsministeren 14-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 187 Henvendelse af 14/5-18 fra Forbrugerrådet Tænk, vedrørende EU’s forslag om ny e-Privacyforordning 14-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 186 Henvendelse af 14/5-18 fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, vedrørende Forenklingsudvalget og internationale erfaringer 14-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 185 Samlenotat vedr. ECOFIN 25. maj 2018, fra finansministeren 09-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 184 Svar til Europaudvalgets formand vedrørende anmodning om behandling af forslag om særligt dækkede obligationer, fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 08-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 183 Henvendelse af 7/5-18 fra Foreningen af Innovationsmiljøer i Danmark om innovationsmiljøerne i Danmark 08-05-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Bilag 182 Kopi til orientering af SAU alm. del - svar på spm. 323 om kommentar til henvendelsen af 8/3-18 fra FDBR - Foreningen danske Bogholdere og Regnskabskonsulenter vedrørende foretræde om certificering af bogholdere, fra erhvervsministeren 07-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 206 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200