Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets dokumenter

Din søgning gav 392 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EFK Alm.del Svar på spm. 58 EFK alm. del - svar på spm. 58 om, hvad drivhusgasudledningen skønnes at være fra dyrkning, produktion og transport af den soja, som Danmark har importeret til dyrefoder i perioden 2005-2016, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 11-12-2017
(2017-18)
L 93 Bilag 4 Betænkning afgivet den 7/12-17 11-12-2017
(2017-18)
L 41 Bilag 4 Betænkning afgivet den 7/12-17 11-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 297 Om investeringer i fjernvarmen. 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 77 Spm. om en tidsplan for enten forhandlinger om tiltag, der kan skabe bedre grundlag for investeringer i fjernvarmen eller for, hvornår regeringen påtænker at forbedre investeringsgrundlaget i fjernvarmesektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Svar på spm. 46 EFK alm. del - svar på spm. 46 om, hvor stor andel forskellige VE-former forventes at bidrage med til den danske VE-andel fra 2015-2021, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 78 Henvendelse af 8/12-17 fra Det Økologiske Råd om deres (DØR) og Verdensnaturfondens (WWF) anbefalinger til det danske mandat på VE-direktivet 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om en oversigt over nettoudvekslingen af strøm via hver af de danske elkabler til udlandet, til energi-, forsynings- og klimaministeren 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 75 Spm., om investeringen i Viking Link vil have nogen indflydelse på de kommende forhandlinger om en ny energiaftale, til energi-, forsynings- og klimaministeren 08-12-2017
(2017-18)
L 38 Bilag 6 Betænkning afgivet den 30/11-17 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 77 Internt dokument 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 76 Samlenotat om rådsmøde (energi) den 18/12-17 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 74 MFU spm., om det er hensigtsmæssigt, hvis klimatilpasningsprojekter både kan omfatte projekter under jorden (bedre kloakering, separat afledning af regnvand) og over jorden(grønne overfladeløsninger som regnvandsbassiner og afvanding), til energi-, forsynings- og klimaministeren 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 73 MFU spm. om, hvorvidt det er tilfredsstillende, hvis kravet om 25 pct. kommunal medfinansiering af klimatilpasningsprojekter siden 2016 har medført en opbremsning af besluttede klimatilpasningsprojekter, til energi-, forsynings- og klimaministeren 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 72 MFU spm. om udviklingen i antallet af kommunale klimatilpasningsprojekter siden 2013, til energi-, forsynings- og klimaministeren 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Svar på spm. 48 EFK alm. del - svar på spm. 48 om den gennemsnitlige alder og gennemsnitlige årlige elproduktion i kWh for biogaskraftvarmeanlæg i Danmark, og den gennemsnitlige støtte modtaget for disse biogaskraftvarmeanlæg opgjort som kr. pr. kWh elproduktion, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Svar på spm. 47 EFK alm. del - svar på spm. 47 om den gennemsnitlige støtte til biogaskraftvarme i 2016 opgjort pr. MW eleffekt på biogaskraftvarmeanlæg, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om regeringens kurs på klima- og energiområdet som følge af en artikel i Børsen den 6/12-17 "Danfoss: Danmark sakker bagud i klimaræs", til energi-, forsynings- og klimaministeren 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 71 Spm. om at gøre bekendtgørelsen om afdragsordning for forbedret spildevandshåndtering mere smidig, til energi-, forsynings- og klimaministeren 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 75 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet og om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricite m.v. 06-12-2017
(2017-18)
L 37 Bilag 11 Betænkning afgivet den 30/11-17 06-12-2017
(2017-18)
L 66 Bilag 7 2. udkast til betænkning 06-12-2017
(2017-18)
L 93 Bilag 3 1. udkast til betænkning 06-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 74 Udvalgets kalender pr. 6/12-17 06-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 70 Spm. om Energistyrelsens juridiske vurdering af, om Total kan overtage kompensationsaftalen, for Folketinget og offentligheden, til energi-, forsynings- og klimaministeren 06-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 392 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200