§ 20-spørgsmål relevante for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Din søgning gav 40 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Spørger Minister Dato
§20-spørgsmål S 33 Om telefonnumre og landekoder. Henrik Brodersen (DF) Energi-, forsynings- og klimaministeren 06-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 61 Om de reelle reduktionsforpligtelser i forbindelse med 2030 klimamålet for EU. Rasmus Nordqvist (ALT) Energi-, forsynings- og klimaministeren 16-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 107 Om reduktion af drivhusgasudledning i 2050. Rasmus Nordqvist (ALT) Energi-, forsynings- og klimaministeren 30-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 118 Om det fulde beregnings- og beslutningsgrundlag for Viking Link-projektet. Søren Egge Rasmussen (EL) Energi-, forsynings- og klimaministeren 31-10-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 124 Om at understøtte den grønne omstilling og sikre forsyningssikkerhed. Søren Egge Rasmussen (EL) Energi-, forsynings- og klimaministeren 01-11-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 125 Om at bygge nye kraftværker. Søren Egge Rasmussen (EL) Energi-, forsynings- og klimaministeren 01-11-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 227 Om analyse om energibesparelser i bygninger. Malte Larsen (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 22-11-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 228 Om offentliggørelse af den data og de analyser og beregninger, som ligger til grund for den rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut. Malte Larsen (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 22-11-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 229 Om at øge energieffektiviseringen og udbygningen af vedvarende energi. Malte Larsen (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 22-11-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 297 Om investeringer i fjernvarmen. Jens Joel (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 08-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 330 Om planer for afviklingen af den fossile efterforskning og indvinding i Danmark. Rasmus Nordqvist (ALT) Energi-, forsynings- og klimaministeren 12-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 331 Om at konkrete mål for udfasning af fossil produktion inkluderes i landenes klimaplaner. Rasmus Nordqvist (ALT) Energi-, forsynings- og klimaministeren 12-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 340 Om at foreninger skal betale for at aflevere folks gamle møbler m.v. til genbrugsstationer. Rasmus Horn Langhoff (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 18-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 341 Om at afkræve lokalafdelinger af velgørende foreninger op mod 50.000 kr. årligt for at benytte genbrugsstationer Rasmus Horn Langhoff (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 18-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 342 Om at velgørende foreninger skal til at betale for at aflevere folks gamle møbler m.v. til genbrugsstationer. Rasmus Horn Langhoff (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 18-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 374 Om energieffektiviseringer. Jens Joel (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 05-01-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 375 Om den langsigtede afgift på el til varmepumper. Jens Joel (S) Energi-, forsynings- og klimaministeren 05-01-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 484 Om en plan for at udfase alle former for fossile subsidier. Rasmus Nordqvist (ALT) Energi-, forsynings- og klimaministeren 31-01-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 485 Om den del af nordsøaftalen, som vedrører kompensationsaftalen . Rasmus Nordqvist (ALT) Energi-, forsynings- og klimaministeren 31-01-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 513 Om de mennesker der i dag og på sigt fordrives fra deres hjem og tvinges på flugt som konsekvens af klimaforandringerne. Anders Stjernholm (ALT) Ministeren for udviklingssamarbejde 06-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 515 Om mennesker, der bliver fordrevet af klimaforandringernes effekter. Anders Stjernholm (ALT) Ministeren for udviklingssamarbejde 06-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 516 Om mennesker, der bliver fordrevet af klimaforandringernes effekter. Anders Stjernholm (ALT) Ministeren for udviklingssamarbejde 06-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 517 Om at reducere migration forstærket af klimaforandringer. Anders Stjernholm (ALT) Ministeren for udviklingssamarbejde 06-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 518 Om at Danmarks investeringer i global klimatilpasning er tilstrækkelige. Anders Stjernholm (ALT) Ministeren for udviklingssamarbejde 06-02-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 519 Om løsninger for det voksende antal mennesker, der bliver fordrevet på grund af klimaforandringernes effekter. Anders Stjernholm (ALT) Ministeren for udviklingssamarbejde 06-02-2018
(2017-18)
Din søgning gav 40 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200