Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets udvalgsspørgsmål (forslagsdelen)

Din søgning gav 123 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
EFK Alm.del Spørgsmål 77 Spm. om en tidsplan for enten forhandlinger om tiltag, der kan skabe bedre grundlag for investeringer i fjernvarmen eller for, hvornår regeringen påtænker at forbedre investeringsgrundlaget i fjernvarmesektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 76 Spm. om en oversigt over nettoudvekslingen af strøm via hver af de danske elkabler til udlandet, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 75 Spm., om investeringen i Viking Link vil have nogen indflydelse på de kommende forhandlinger om en ny energiaftale, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 74 MFU spm., om det er hensigtsmæssigt, hvis klimatilpasningsprojekter både kan omfatte projekter under jorden (bedre kloakering, separat afledning af regnvand) og over jorden(grønne overfladeløsninger som regnvandsbassiner og afvanding), til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 73 MFU spm. om, hvorvidt det er tilfredsstillende, hvis kravet om 25 pct. kommunal medfinansiering af klimatilpasningsprojekter siden 2016 har medført en opbremsning af besluttede klimatilpasningsprojekter, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 72 MFU spm. om udviklingen i antallet af kommunale klimatilpasningsprojekter siden 2013, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 71 Spm. om at gøre bekendtgørelsen om afdragsordning for forbedret spildevandshåndtering mere smidig, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 70 Spm. om Energistyrelsens juridiske vurdering af, om Total kan overtage kompensationsaftalen, for Folketinget og offentligheden, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 06-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 69 MFU spm. om kommentar til DI's notat af 29/11-17 om Energistyrelsens foreslåede dækningskrav i 700, 900 og 2300-auktionen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 05-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 68 Spm. om, hvornår aftaleparterne kan forvente opfølgning fra regeringen om, hvorvidt der er barrierer for en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udbredelse af elektrolysekapacitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 04-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 67 Spm. om redegørelse for regnestykket bag påstanden om, at regeringens vækstaftale gør det billigere for mange husstande i deres årlige fjernvarmeregning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 04-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 66 Spm. om ministerens holdning til, at der foretages målinger i strid med en EU-bekendtgørelse om el-afregning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 01-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 65 Spm., om der er nedsat en arbejdsgruppe som omtalt i henvendelsen af 19/11-17 fra Bjarne Engelbrecht Larsen, Pegasus Energi, og om arbejdsgruppen i så fald behandler de forhold, som er nævnt i henvendelsen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 01-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 64 Spm. om kommentarer til henvendelse af 19/11-17 fra Bjarne Engelbrecht Larsen, Pegasus Energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 01-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 63 MFU spm. om, hvilken dansk lovgivning og eventuelle internationale aftaler der vil kunne anvendes af regeringen til at påvirke en etablering af Nord Stream 2-forbindelsen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 30-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Spørgsmål 62 Spm. om, hvilken betydning afgiftstrykket har for implementeringen af overskudsvarmeprojekter, til energi-, forsynings- og klimaministeren Ubesvaret 28-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 13 Spm. om, hvilke sanktionsmuligheder Dansk Energi har over for de selskaber, som brancheforeningen er sat til at administrere, men som ikke er medlem i brancheforeningen, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 28-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 12 Spm. om, hvilket retsgrundlag Dansk Energi har for at udmønte effektiviseringskravet for selskaber, der ikke er medlem af Dansk Energi, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 28-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 11 Spm. om oversendelse af den juridiske vurdering, der ligger til grund for, at en bestemt brancheforening er placeret i bemærkningerne til det lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale om regulering af fjernvarmesektoren, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 28-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 10 Spm. om, hvorvidt den økonomiske regulering af fjernvarmesektoren med indtægtsrammer træder i kraft i 2021, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 27-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 9 Spm. om bekræftelse af, at stemmeaftalen af 7/4-16 er gældende, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 27-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 8 Spm. om, hvordan branchen vil blive inddraget i processen med udarbejdelsen af en standardiseret konteringsvejledning, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 27-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 7 Spm. om, hvilke otte virksomheder man har kategoriseret som kommercielle virksomheder, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 27-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 6 Spm., om Energitilsynet forventer og vil bestræbe sig på at sikre, at omkostningerne for erhvervslivet maksimalt ender på 42,2 mio. kr., til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 27-11-2017
(2017-18)
L 93 Spørgsmål 5 Spm. om kommentar til BL – Danmarks Almene Boligers bemærkning i sit høringssvar om konsekvenser i forhold til ændringerne af varmevirksomhedernes varmeregnskabsår, til energi-, forsynings- og klimaministeren Endeligt besvaret 27-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 123 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200