Forespørgsler og redegørelser relevante for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget