Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK) alm. del bilag

Din søgning gav 82 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Dato
EFK Alm.del Bilag 82 Udvalgets kalender pr. 13/12-17 13-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 81 Internt dokument 12-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 80 Pressemeddelelse fra Det Økologiske Råd om Klimarådets rapport om vedvarende energi og energieffektivitet 12-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 79 Åbent brev af 12/12-17 fra Vestjyske Net Service A/S til energiministeren om udligningsordningen 12-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 78 Henvendelse af 8/12-17 fra Det Økologiske Råd om deres (DØR) og Verdensnaturfondens (WWF) anbefalinger til det danske mandat på VE-direktivet 08-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 77 Internt dokument 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 76 Samlenotat om rådsmøde (energi) den 18/12-17 07-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 75 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet og om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricite m.v. 06-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 74 Udvalgets kalender pr. 6/12-17 06-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 73 DI’s notat af 29/11-17 om Energistyrelsens foreslåede dækningskrav i 700, 900 og 2300-auktionen 05-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 72 Invitation fra Klimarådet til præsentation af analysen "Fremtidens vedvarende energi - 5 centrale pointer om mål, udbygning og støtte i en kommende energiaftale" den 12/12-17 04-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 71 Grundnotat og nærhedsnotat om revision af gasdirektivet 04-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 70 Opfølgning på åbent samråd den 1/11-17 (samrådsspm. B) om aftaler om gasleverancer mellem DUC parterne og DONG 04-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 69 Henvendelse af 4/12-17 fra E.ON Danmark A/S om lovforslag nr. L18 og manglende afgiftsligestilling mellem dieselolie og biogas 04-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 68 Internt dokument 01-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 67 Henvendelse af 27/11-17 fra Bjarne Engelbrecht Larsen, Pegasus Energi, om manglende brug af sumariske målere 01-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 66 Energistatistik 2016 01-12-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 65 Orientering om regeringens høringssvar vedr. revision af MRV-forordningen for indsamling af data om søtransportens CO2-udledninger, fra energi-, forsynings- og klimaministeren 29-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 64 Udvalgets kalender pr. 29/11-17 29-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 63 Henvendelse af 29/11-17 fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi (VE) og NOAH CJE-gruppe om EU's elmarkedsdirektiv 29-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 62 Internt dokument 29-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 61 Internt dokument 28-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 60 Orientering om høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23 m 28-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 59 Invitation til Nordisk Parlamentarisk Rundbordssamtale om klima, energi og transport i Riksdagen, Stockholm, den 24/1-18 28-11-2017
(2017-18)
EFK Alm.del Bilag 58 Komitésagsnotat om ændring af EU's kvoteregisterforordning mhp. at sikre kvotehandelssystemet mod Storbritanniens udtræden af EU 27-11-2017
(2017-18)
Din søgning gav 82 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200