Beskæftigelsesudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 194 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) med mulighed for administrative tvangsbøder). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 193 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension. (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 192 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 181 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 138 Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 117 Forslag til lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 116 Forslag til lov om ferie. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 90 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 89 Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 88 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 77 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse. (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 22 Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter. (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 21 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 20 Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen. (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 144 Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 115 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre underretningspligt for forsikringsselskaber til offentlig myndighed, når der opdages svindel. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 114 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af ferieloven og af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter, så det igen bliver muligt at imødekomme ansøgninger om lån på gunstige vilkår til kulturelle institutioner, ferieboliger m.m. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 113 Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af beskæftigelsesministerens ret til under særlige omstændigheder at godkende brug af den oprindelige kapital i Arbejdsmarkedets Feriefond. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 112 Forslag til folketingsbeslutning om virksomhedspraktik. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 93 Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med frie a-kasser med dagpenge uden modkrav. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 69 Forslag til folketingsbeslutning om, at der skal udarbejdes en uvildig ekstern effektanalyse af, om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen virker. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
B 9 Forslag til folketingsbeslutning om indeksering af dagpenge. Beskæftigelsesministeriet 2017-18
Din søgning gav 22 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200