Beskæftigelsesudvalget (BEU) alm. del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 66 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AA Samrådsspm. om en afskaffelse af statens refusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til aktivering i vejlednings-, opkvalificerings- og mentorforløb for modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender vil betyde, at der bliver flere eller færre modtagere af dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidender, som ikke får en aktiv indsats eller mentorstøtte, til beskæftigelsesministeren 14-11-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BH Samrådsspm., om effekterne fra kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen har sammenhæng med de 9 pct. stigning i udsættelser, til beskæftigelsesministeren 09-05-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BG Samrådsspm. om redegørelse for omfanget af indberetninger, som PET har foretaget til de udbetalende myndigheder i sager, hvor fremmedkrigere under udrejse har modtaget offentlige ydelser, til justitsministeren 24-04-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BF Samrådsspm. om at sikre, at syrienskrigere (fremmedkrigere) ikke rejser ud af Danmark og samtidig modtager offentlig forsørgelse, til beskæftigelsesministeren 24-04-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BE Samrådsspm. om nedlæggelsen af stillinger i Skov- og Naturstyrelsen og udliciterer yderligere 70 årsværk, til beskæftigelsesministeren og miljø- og fødevareministeren 17-04-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BD Samrådsspm., om ministeren pynter på effektstørrelsen af kontanthjælpsloftet, til beskæftigelsesministeren 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BC Samrådsspm. om den forventede effekt af jobreform fase I, til beskæftigelsesministeren 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BB Samrådsspm., om effektevaluering af jobreform fase I isoleret viser en effekt af kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen, til beskæftigelsesministeren 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål BA Samrådsspm. om effektevaluering af jobreform fase I, til beskæftigelsesministeren 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AÅ Samrådsspm. om, at faldet, der har været i antallet af kontanthjælpsmodtagere, ikke kan henføres til den gennemførte reform, til beskæftigelsesministeren 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AØ Samrådsspm., om kontanthjælpsloftet har betydet, at der er færre danskere på kontanthjælp, til beskæftigelsesministeren 15-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AÆ Samrådsspm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage som følge af, at antallet af børn under fattigdomsgrænsen er steget markant, til børne- og socialministeren 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AZ Samrådsspm. om reduceringen i boligstøtten grundet kontanthjælpsloftet, til beskæftigelsesministeren 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AY Samrådsspm. om kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og fattigdomsgrænsen, til beskæftigelsesministeren 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AX Samrådsspm. om beskæftigelsesministeriets effektanalyse af Jobreform fase 1, til beskæftigelsesministeren 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AW Samrådsspm., om ministeren har givet et retvisende billede til offentligheden af kontanthjælpsloftets og 225 timers reglens effekt på beskæftigelsen af kontanthjælpsmodtagere, til beskæftigelsesministeren 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AV Samrådsspm. om Arbejdstilsynets procedurer i forbindelse med registreringer af dødsulykker, til beskæftigelsesministeren 13-03-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AU Samrådsspm. om, at ministeren på baggrund af nedsættelsen af et ekspertudvalg på arbejdsmiljøområdet, bedes vurdere Teknologirådets 14 forslag, til beskæftigelsesministeren 20-02-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AT Samrådsspm. om beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, til beskæftigelsesministeren 02-02-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AS Samrådsspm. om at redegøre for, om reformen af førtidspension/fleksjob lever op til de aftalte sparemål på 1,9 mia. kr. årligt i 2020 og 3,6 mia. kr. på længere sigt, til beskæftigelsesministeren 26-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AR Samrådsspm. om ministeren agter at suspendere kontanthjælpsloftet så længe der fortsat er kontanthjælpsmodtagere, som ikke burde være i kontanthjælpssystemet, til beskæftigelseministeren 11-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AQ Samrådsspm. om at sikre, at alle kontanthjælpsmodtagere, som ikke burde være i kontanthjælpssystemet får deres sag gennemgået, til beskæftigelseministeren 11-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AP Samrådsspm. om artikel i Fagbladet 3F den 2. januar 2018: ”Justitsminister: I orden at politiet lader voldsmand slippe”, til beskæftigelsesministeren og justitsministeriet 04-01-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om de største aftagere af virksomhedspraktiktanter, store virksomheder som for eks. COOP og Dansk Supermarked, kun ansætter meget få af praktikanterne i ordinære job, til beskæftigelsesministeren 18-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om at redegøre for omfanget og jobeffekten af virksomhedspraktikordningen, til beskæftigelsesministeren 18-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 66 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200