Alle Beskæftigelsesudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 565 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
BEU Alm.del Spørgsmål 475 MFU spm. om reglerne om, at beskæftigede kan komme i voksenlære, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 18-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 474 Spm. om på baggrund af ministerens svar på Europaudvalgets møde den 13. juni 2018 vedrørende arbejdsvilkårsdirektivet at redegøre for om dette forslag medfører, at medlemslandene kan overlade til arbejdsmarkedets parter at implementere direktivet via kollektive overenskomster, til beskæftigelseministeren Ubesvaret 14-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 473 Spm. om, hvilket provenu det vil give at forlænge perioden for arbejdsgiverbetalte sygedagpenge med 1-10 dage, til finansministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 472 Spm. om årsagen til, at Beskæftigelsesministeriet lavede den første effektanalyse af JobReform fase 1 alene, imens nummer to effektanalyse skal laves sammen med Finansministeriet, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 471 Spm. om, hvem ud over CEPOS har rejst tvivl om Beskæftigelsesministeriet effektanalyse af JobReform fase 1, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 470 Spm. om, hvilke fejl Beskæftigelsesministeriet har fundet i effektanalysen af JobReform fase 1, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 469 Spm. om, hvorfor ministeren har kasseret effektanalysen af JobReform fase 1, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 468 Spm., om det er normal praksis i Beskæftigelsesministeriet, at ministeriet kasserer sine analyser, hvis der er nogen i offentligheden, som rejser tvivl om dem, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 467 Spm. om, i hvor mange tilfælde de seneste ti år, Beskæftigelsesministeriet har måttet kassere en effektanalyse og lave en ny, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 466 Spm., om det ikke er godt, at bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet så længe som muligt – også selv om man har behov for hjælpemidler eller er nået pensionsalderen, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 465 Spm., om det er diskriminerende, at personer på arbejdsmarkedet med behov for hjælpemidler får afslag på deres ansøgning, hvis personen har nået pensionsalderen, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 464 Spm. om kommentar på fortrolig henvendelse af 8/6-18, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 463 Spm. om regeringen vil inddrage effekten i forhold til de langsigtede konsekvenser af børnefattigdom ved udarbejdelsen af en ny effektanalyse af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 462 Spm. om at oplyse hhv. den månedlige tilgang og afgang af ikkevestlige indvandrere og efterkommere til og fra kontanthjælpssystemet, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 461 Spm. om STARs notat af 28/2-18, hvori STAR redegører for, at kontanthjælpsmodtagere ramt af loftet har en lavere tilgang til beskæftigelse end andre kontanthjælpsmodtagere, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 460 Spm. om, hvor stor en andel af de personer på kontanthjælp, der i dag er omfattet af 225-timersreglen, der arbejder ved siden af kontanthjælpen, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 459 Spm. om, hvordan faldet på 22.700 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet fra april 2016 til februar 2018 fordeler sig på kommuneniveau, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 458 Spm. om, hvilken forsørgelsesstatus de 22.700 fuldtidspersoner, der har forladt kontanthjælpssystemet siden april 2016 og frem til februar 2018, har i dag, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 457 Spm. om, hvad besparelserne er som følge af faldet på 22.700 fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet fra april 2016 til februar 2018, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 456 Spm. om regeringens udspil om kvalificeret arbejdskraft til hele landet (kontanthjælpsmodtagere over 30 år er jobparate), til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 07-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 455 Spm. om kommentar til podcast fra Danske A-Kasser: ”Paradokser i det danske dagpengesystem - del II”, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 454 MFU spm. om, hvor mange flere personer der ville være i beskæftigelse, hvis beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere i Region Midtjylland havde været den samme som for hhv. personer med dansk oprindelse i regionen, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 453 MFU spm. om, hvad gevinsten ville være i kroner, hvis beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere i Region Midtjylland havde været den samme som for hhv. personer med dansk oprindelse i regionen, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 452 MFU spm. om, hvad gevinsten ville være i kroner, hvis beskæftigelsesfrekvensen for 18-24-årige i Region Midtjylland havde været den samme som beskæftigelsesfrekvensen for personer mellem 25-60 år hhv. 25-64 år, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 451 MFU spm. om, hvor mange flere personer der ville være i beskæftigelse, hvis beskæftigelsesfrekvensen for 18-24-årige i Region Midtjylland havde været den samme som beskæftigelsesfrekvensen for personer mellem 25-60 år hhv. 25-64 år, til beskæftigelsesministeren Ubesvaret 06-06-2018
(2017-18)
Din søgning gav 565 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200