Alle Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 263 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
BEU Alm.del Spørgsmål 176 Spm. om en opdateret oversigt over bødeforlæg udstedt af Arbejdstilsynet med angivelse for hvert år, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 175 Spm. om ministerens talepapir fra det åbne samråd den 13/12-17 om arbejdsulykker, der ikke er blevet anmeldt af arbejdsgiveren, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 175 Spm. om ministerens talepapir fra det åbne samråd den 13/12-17 om arbejdsulykker, der ikke er blevet anmeldt af arbejdsgiveren, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 13-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 174 Spm. om, hvorvidt de italienske entreprenører, der skal bygge den nye Storstrømsbro, har noget at gøre med korruption, hvidvask, bestikkelse og skattesvig o.l., til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 173 Spm. om, hvor meget de samlede offentlige ydelser (før skat) pr. måned vil stige, hvis man afskaffer kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 172 Spm. om, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne der har ikke-vestlig baggrund, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 171 Spm. om, hvor mange af de nuværende kontanthjælpsmodtagere der har mindst én forælder, der også tidligere har været på kontanthjælp, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 170 Spm. om, hvor mange mennesker der globalt set har en lavere indkomst end en typisk kontanthjælpsmodtager, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 169 Spm. om, hvor meget nettogevinsten har været i hhv. Aabenraa og Silkeborg Kommune som konsekvens af kommunernes beskæftigelsesrettede investeringsstrategier, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 168 Spm. om, hvor meget det offentlige har sparet samlet set siden folketingsvalget i 2015 som konsekvens af, at antallet af offentligt forsørgede i den arbejdsdygtige alder er faldet, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 167 MFU spm. om en længere måleperiode end 2008-2017 ændrer på billedet af kommunale lønninger der overhaler private i stigningsgrad, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 166 MFU spm. om at redegøre for udviklingen fra før den økonomiske krise i 2008, tilbage til 1996., til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 165 MFU spm. om at oversende sammenlignelig statistik og grafikker på lønudviklingen på det statslige, til ministeren for offentlig innovation Ministeren for offentlig innovation Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 164 Spm. om, hvordan ministeren mener, at forenklingen af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen bidrager til den overordnede målsætning om, at ”alle skal med”, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 163 Spm. om, hvilken effekt brug af hhv. ordinær uddannelse, øvrig opkvalificering og vejledning, og virksomhedspraktik har i forhold til andelen, der er kommet i beskæftigelse 3 måneder efter aktivering, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 162 Spm. om, hvordan det forventes, at forenklingen af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen vil påvirke kommunernes brug af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 161 Spm. om redegørelse for de beregninger, som ligger til grund for, at forenklingen af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen vil frigøre et provenu på 870 mio. kr., til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 160 Spm. om redegørelse for årsagerne til stigningen på fem år på 55 pct. i antallet af arbejdsulykker blandt helt unge mænd, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 159 Spm. om ministerens talepapir fra det åbne samråd den 12/12-17 om arbejdsulykker, stress og hårdt fysisk arbejde, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 158 Spm. om fordelingen af midler til social dumping som følge af finanslovsaftalen for 2018, beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 12-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 157 Spm. om en opdateret skematisk oversigt efter indgåelsen af finanslovsaftalen for 2018 over de afsatte ressourcer i Arbejdstilsynet til indsatsen mod social dumping , til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 156 Spm. om, hvor mange borgere er overgået til ordinær beskæftigelse efter at have været sanktioneret under kontanthjælpsloftet eller 225-timersreglen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 155 Spm. om, hvordan fordeler de 14.700 fuldtidspersoner, der er forsvundet fra kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i forhold til hvad de er afgået til, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 154 Spm. om, hvor mange borgere, der siden april 2016 har mistet en hel kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse som følge af 225-timersreglen, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
BEU Alm.del Spørgsmål 153 Spm. om udviklingen i antallet af borgere, der er sanktioneret af hhv. kontanthjælpsloft og 225-timersreglen på månedsbasis siden reformen blev indført, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 11-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 263 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200