Udvalget for Videnskab og Teknologis lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 60 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 197 Forslag til lov om behandling af personoplysninger skal muliggøre driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler m.v., hvor pakke- og trafikdata overvåges for at imødegå internettrusler. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2010-11 (1. samling)
L 143 Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Opfølgning på evaluering af universitetsloven, internationale uddannelsessamarbejder og selskabsdannelse ved udbud af uddannelse i udlandet m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2010-11 (1. samling)
L 59 Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2010-11 (1. samling)
B 83 Forslag til folketingsbeslutning om en national plan for cloud computing i den offentlige sektor. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2010-11 (1. samling)
B 61 Forslag til folketingsbeslutning om total mobiltelefondækning i Danmark. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2010-11 (1. samling)
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Universitetsnære gæsteforsker- og ungdomsboliger samt serviceerhverv m.v. på universiteterne). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009-10
L 192 Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Styrkelse af Danmarks Forskningspolitiske Råd, nedlæggelse af Koordinationsudvalget, præcisering af formål, ansvar og opgavefordeling for forskningsråd m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009-10
L 119 Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Nye rammer for universiteternes internationale samarbejder m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009-10
L 94 Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009-10
L 6 Forslag til lov om ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark. (Forenkling af procedure ved autorisationsansøgninger m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009-10
B 195 Forslag til folketingsbeslutning om optagelsessamtaler på universiteterne. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009-10
L 161 Forslag til lov om ændring af lov om teknologi og innovation. (Udvidelse af formålet - med offentlige institutioner). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008-09
L 147 Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Tildeling af dansk eksamensbevis for visse uddannelser i udlandet, fleksible fripladser og stipendier m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008-09
L 133 Forslag til lov om radiofrekvenser. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008-09
L 46 Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008-09
L 4 Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Fordeling af omkostninger ved delt anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og mere effektiv håndhævelse af telereguleringen). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008-09
B 83 Forslag til folketingsbeslutning om en ombudsmand for studerende. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008-09
L 182 Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Kapitalgrundlag, uddelingsmuligheder, organisation m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2007-08 (2. samling)
L 104 Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter. (Forskeruddannelse, forskningssamarbejde med Færøerne og Grønland, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed m.v.). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2007-08 (2. samling)
L 103 Forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Udvidelse af anvendelsesområdet). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2007-08 (2. samling)
L 66 Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Adgang til kortnumre og bestemmelser om it- og teleberedskabet). Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2007-08 (2. samling)
B 137 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et klagenævn for ophavsrettigheder på internettet. Kulturministeriet 2007-08 (2. samling)
B 111 Forslag til folketingsbeslutning om en akademisk videregående teologisk uddannelse i islam. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2007-08 (2. samling)
B 84 Forslag til folketingsbeslutning om iværksætterforløb ved universiteterne. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2007-08 (2. samling)
B 30 Forslag til folketingsbeslutning om at højne borgernes it-kundskaber. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2007-08 (2. samling)
Din søgning gav 60 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200