Uddannelsesudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 213 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 207 Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven. (Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, kommunal folkeoplysningspolitik, øget brugerinddragelse m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 179 Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Fribeløb i forbindelse med SU til uddannelsessøgende ved politiets grunduddannelse). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 172 Forslag til lov om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Tilpasninger med henblik på at modvirke utilsigtet anvendelse af godtgørelsesordningen, tilpasninger på grund af digitalisering m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 129 Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende individuel kompetencevurdering). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 127 Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (Ændring af indkomstgrundlag ved beregning af indkomstbestemt elevstøtte). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 64 Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ændring af optagelseskriterier og skoleydelse). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 63 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. (De faglige udvalgs praktikpladsopsøgende arbejde, begrænsning af ydelser med hensyn til udenlandske elever, adgang til skolepraktik og skoleundervisning, tilskud til praktikvirksomheder m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 56 Forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven). (Harmonisering af satser for befordringsrabat til uddannelsessøgende m.v., indførelse af godtgørelse efter en kilometersats til studerende ved videregående uddannelser m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 42 Forslag til lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. (Behandling af klager over bedømmelse af prøven i teoretisk pædagogikum, anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer og afskæring af klageadgang). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 42 A Forslag til lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser. (Behandling af klager over bedømmelse af prøven i teoretisk pædagogikum). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 42 B Forslag til lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. (Anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer og afskæring af klageadgang). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 41 Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte på videregående niveau, afskaffelse af beregningsperioden på 5 år for gentagen ret til statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af støttesatsen på både alment og videregående niveau m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 36 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. (Forhøjelse og ændring af bonus, forlængelse og ændring af ordningen om præmie og løntilskud til praktikvirksomheder og begrænsning af præmie og bonus for tredjelandsstatsborgere m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 33 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 25 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. (Pris- og lønregulering af arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse m.v.). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 24 Forslag til lov om ophævelse af lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik. (Afskaffelse af bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik). Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
B 100 Forslag til folketingsbeslutning om bedre forhold for forsørgere på erhvervsuddannelserne. Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
B 97 Forslag til folketingsbeslutning om internationalisering af folkeskolen. Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
B 26 Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever i bolig- og pensionsselskabers byggeri. Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
B 25 Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever i statens udbud. Undervisningsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 223 Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse). Undervisningsministeriet 2009-10
L 196 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse). Undervisningsministeriet 2009-10
L 195 Forslag til lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Undervisningsministeriet 2009-10
L 194 Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. (Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og afbureaukratisering m.v.). Undervisningsministeriet 2009-10
L 158 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. (Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og indberetningsportal for erhvervsgrunduddannelse). Undervisningsministeriet 2009-10
Din søgning gav 213 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200