Miljø- og Planlægningsudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 85 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 110 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en naturøkonomisk kommission. Mette Gjerskov (S), Ole Vagn Christensen (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2010-11 (1. samling)
B 109 Forslag til folketingsbeslutning om nationalparker på havet. Mette Gjerskov (S), Ole Vagn Christensen (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2010-11 (1. samling)
B 108 Forslag til folketingsbeslutning om en ny ansvarsfordeling for håndtering af elskrot. Benny Engelbrecht (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2010-11 (1. samling)
B 73 Forslag til folketingsbeslutning om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring almene vandforsyningsanlæg. Per Clausen (EL), Mette Gjerskov (S), Bente Dahl (RV), Johs. Poulsen (RV), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Christian H. Hansen (UFG), Steen Gade (SF) 2010-11 (1. samling)
B 72 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod pesticider. Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Johs. Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV), Christian H. Hansen (UFG) 2010-11 (1. samling)
B 41 Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af forsigtighedsprincippet i forbindelse med anvendelse af nanosølv. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2010-11 (1. samling)
B 39 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2010-11 (1. samling)
B 35 Forslag til folketingsbeslutning om at undgå import af HCB-affald fra Australien. Mette Gjerskov (S), Benny Engelbrecht (S), Steen Gade (SF), Ida Auken (SF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL), Per Ørum Jørgensen (KD), Christian H. Hansen (UFG) 2010-11 (1. samling)
B 31 Forslag til folketingsbeslutning om at fremme bæredygtig byudvikling. Ida Auken (SF), Steen Gade (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Sohn (SF) 2010-11 (1. samling)
B 232 Forslag til folketingsbeslutning om en bæredygtig skovpolitik. Mette Gjerskov (S), Torben Hansen (S), Flemming Møller Mortensen (S), Ida Auken (SF), Steen Gade (SF), Bente Dahl (RV), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen (EL) 2009-10
B 231 Forslag til folketingsbeslutning om fremtidssikring af kolonihaver. Mette Gjerskov (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2009-10
B 230 Forslag til folketingsbeslutning om yderligere fredning og bedre beskyttelse af Tøndermarskens unikke naturværdier. Mette Gjerskov (S), Ole Vagn Christensen (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2009-10
B 216 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af skibsvrag fra kyster og kystnære marine områder. Mette Gjerskov (S), Ole Vagn Christensen (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Per Husted (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2009-10
B 204 Forslag til folketingsbeslutning om vurdering og sikring af byernes grønne områder og af bymiljøet. Ida Auken (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 160 Forslag til folketingsbeslutning om fuld dækning af udgifter i kommunerne til oprydning efter olieforurening fra olietanke. Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 145 Forslag til folketingsbeslutning om opstilling af vindmøller på statsligt ejede arealer. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2009-10
B 138 Forslag til folketingsbeslutning om at give vandværkerne mulighed for at fjerne kalk fra drikkevandet. Ida Auken (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 137 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod de allergifremkaldende stoffer PPD og PTD i hårfarve. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2009-10
B 135 Forslag til folketingsbeslutning om en klimalov. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2009-10
B 90 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af statens og kommunernes tilsyn med beskyttede naturområder. Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 89 Forslag til folketingsbeslutning om forbedret naturbeskyttelse. Flemming Møller Mortensen (S), Benny Engelbrecht (S), Mette Gjerskov (S) 2009-10
B 84 Forslag til folketingsbeslutning om udvikling af retningslinjer for duftstoffer på sygehuse og i daginstitutioner. Pia Olsen Dyhr (SF), Jonas Dahl (SF), Steen Gade (SF) 2009-10
B 83 Forslag til folketingsbeslutning om stop for udvidelse og etablering af ikkeøkologiske svinebedrifter. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2009-10
B 82 Forslag til folketingsbeslutning om Danmark som førende elbilnation. Mette Gjerskov (S), Ole Vagn Christensen (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ole Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2009-10
B 81 Forslag til folketingsbeslutning om et Danmarkskort over varmespild. Mette Gjerskov (S), Ole Vagn Christensen (S), Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ole Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S) 2009-10
Din søgning gav 85 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200