Forespørgsler og redegørelser relevante for Miljøudvalget