Miljøudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 12 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 145 Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for vandløbsvedligeholdelse. Kristian Pihl Lorentzen (V), Erling Bonnesen (V), Henrik Høegh (V), Hans Christian Schmidt (V), Pia Adelsteen (DF), Villum Christensen (LA), Daniel Rugholm (KF) 2014-15 (1. samling)
B 144 Forslag til folketingsbeslutning om standsning af fald i biodiversitet ved udtagelse af statsskov. Henrik Høegh (V), Anni Matthiesen (V), Pia Adelsteen (DF), Villum Christensen (LA), Daniel Rugholm (KF) 2014-15 (1. samling)
B 106 Forslag til folketingsbeslutning om forbrugeroplysning om levetid m.m. for elektriske og elektroniske produkter. Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 103 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af Naturnationalpark Gribskov & Esrum Sø. Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 65 Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk hjælp til grundejere i forbindelse med kommunalt påbud om adskillelse af regnvand og spildevand. Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 60 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod ftalaterne DEHP, DBP, BBP og DIBP. Per Clausen (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 102 Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk hjælp til særlig trængte grundejere i forbindelse med kommunalt påbud om kloakforbedringer og kloaktilslutning. Charlotte Dyremose (KF), Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF), Mai Mercado (KF) 2013-14
B 70 Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af første generation af vandplaner. Charlotte Dyremose (KF), Henrik Høegh (V), Villum Christensen (LA) 2013-14
B 92 Forslag til folketingsbeslutning om et nationalt indeks for livskvalitet. Per Clausen (EL), Stine Brix (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2012-13
B 56 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en bæredygtighedskommission. Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2012-13
B 65 Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af en uvildig undersøgelse af effekten af vandmiljøplanerne. Mette Bock (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Villum Christensen (LA), Anders Samuelsen (LA) 2011-12
B 50 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af den private ejendomsret i forbindelse med kommunal ekspropriation. Benedikte Kiær (KF), Tom Behnke (KF), Henrik Høegh (V), Karsten Lauritzen (V), Jørn Dohrmann (DF) 2011-12
Din søgning gav 12 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200