Klima-, Energi- og Bygningsudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 9 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 108 Forslag til folketingsbeslutning om kommuners adgang til at etablere solcelleanlæg. Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 90 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Dohaændringen til Kyotoprotokollen. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV) 2014-15 (1. samling)
B 87 Forslag til folketingsbeslutning om afgift på brændeovne i kollektivt energiforsynede områder. Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Finn Sørensen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2014-15 (1. samling)
B 76 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg. Mikkel Dencker (DF), Liselott Blixt (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Søren Espersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 56 Forslag til folketingsbeslutning om indregning af CO2-udledning fra biomasse som supplement til det nationale CO2-regnskab. Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 9 Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand. Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om dansk initiativ til et forpligtende internationalt klimasamarbejde med progressive i- og ulande (mini-COP-samarbejde). Per Clausen (EL), Stine Brix (EL), Henning Hyllested (EL), Pernille Skipper (EL), Nikolaj Villumsen (EL) 2013-14
B 65 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod efterforskning og indvinding af skifergas. Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2012-13
B 77 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe tilslutningspligt og forblivelsespligt til en bestemt energiform. Leif Mikkelsen (LA), Villum Christensen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA) 2011-12
Din søgning gav 9 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200