Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris lovforslag

Din søgning gav 97 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 156 Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 135 Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Præcisering af EU-støtteordninger omfattet af loven, obligatorisk digital kommunikation, bestyrelsessammensætning m.v. i promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug samt formkrav til klager m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 134 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger. (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 112 Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om plantedække m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 38 Forslag til lov om Landdistriktsfonden. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 37 Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 36 Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 199 Forslag til lov om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven. (Anvendelsesområde og fornyet høring over vandplanforslag m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 134 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 93 Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred. (Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 92 Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 88 Forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. (Forbud mod fiksering i løbe- og kontrolafdelingen m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 75 Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Bemyndigelse til etablering af Veterinærfonden og henlæggelse af kompetence til at udstede identifikationsdokument for enhovede dyr til privat institution). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 28 Forslag til lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 168 Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 167 Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. (Uddannelseskrav i forbindelse med husdyrhold, gruppevis levering af slagtesvin, obligatorisk digital kommunikation om forhåndsanmeldelse af eksport af levende dyr m.v. og tilsyn med personer, der yder dyrlæger bistand). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 148 Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Regulering af kvælstofkvoten og indberetning af plantedække m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 69 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. (Ophævelse af krav om særskilt aflivning af fostre i forbindelse med slagtning). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 35 Forslag til lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. (Behandling af sprøjteoplysninger m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 34 Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven. (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 23 Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr. (Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 22 Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
L 146 Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger. (Godkendelse af mærker til dyr, beredskab ved kemisk forurening af dyr, indberetning af laboratoriefund, ungkvæg m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12
L 145 Forslag til lov om ændring af lov om randzoner. (Energiafgrøder og offentlig adgang). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12
L 144 Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12
Din søgning gav 97 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200