Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 182 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 156 Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 135 Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Præcisering af EU-støtteordninger omfattet af loven, obligatorisk digital kommunikation, bestyrelsessammensætning m.v. i promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug samt formkrav til klager m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 134 Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger. (Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 112 Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om plantedække m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 38 Forslag til lov om Landdistriktsfonden. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 37 Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 36 Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
B 161 Forslag til folketingsbeslutning om underretningspligt, når vanrøgt af dyr bliver observeret. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
B 95 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod gmo-dyrkning i Danmark. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
B 68 Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-A. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om kvæg på græs. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
B 53 Forslag til folketingsbeslutning om at betragte dyr som levende væsener i lovgivningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
B 39 Forslag til folketingsbeslutning om en fødevare- og landbrugspakke. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
B 38 Forslag til folketingsbeslutning om omlægning af gødskningsregler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 (1. samling)
L 199 Forslag til lov om ændring af lov om randzoner og miljømålsloven. (Anvendelsesområde og fornyet høring over vandplanforslag m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 134 Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 93 Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred. (Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 92 Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 88 Forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. (Forbud mod fiksering i løbe- og kontrolafdelingen m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 75 Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Bemyndigelse til etablering af Veterinærfonden og henlæggelse af kompetence til at udstede identifikationsdokument for enhovede dyr til privat institution). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 28 Forslag til lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
B 113 Forslag til folketingsbeslutning om transport af kønsmodne handyr og hundyr. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
B 95 Forslag til folketingsbeslutning om regelforenkling i dansk fiskeri. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
B 15 Forslag til folketingsbeslutning om mærkning af fødevarer med slagtemetode. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14
L 168 Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ændring af revisionsbestemmelse m.v.). Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13
Din søgning gav 182 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200