Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris beslutningsforslag

Din søgning gav 85 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 161 Forslag til folketingsbeslutning om underretningspligt, når vanrøgt af dyr bliver observeret. Dennis Flydtkjær (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 95 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod gmo-dyrkning i Danmark. Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2014-15 (1. samling)
B 68 Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-A. Per Clausen (EL), Stine Brix (EL), Finn Sørensen (EL) 2014-15 (1. samling)
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om kvæg på græs. Per Clausen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL) 2014-15 (1. samling)
B 53 Forslag til folketingsbeslutning om at betragte dyr som levende væsener i lovgivningen. Dennis Flydtkjær (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF) 2014-15 (1. samling)
B 39 Forslag til folketingsbeslutning om en fødevare- og landbrugspakke. Erling Bonnesen (V), Henrik Høegh (V), René Christensen (DF), Pia Adelsteen (DF), Daniel Rugholm (KF), Brian Mikkelsen (KF) 2014-15 (1. samling)
B 38 Forslag til folketingsbeslutning om omlægning af gødskningsregler. Mette Bock (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA) 2014-15 (1. samling)
B 113 Forslag til folketingsbeslutning om transport af kønsmodne handyr og hundyr. Dennis Flydtkjær (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Jørn Dohrmann (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF) 2013-14
B 95 Forslag til folketingsbeslutning om regelforenkling i dansk fiskeri. Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Leif Mikkelsen (LA), Lene Espersen (KF) 2013-14
B 15 Forslag til folketingsbeslutning om mærkning af fødevarer med slagtemetode. René Christensen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jørn Dohrmann (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF) 2013-14
B 122 Forslag til folketingsbeslutning om et dyreværnspoliti. Dennis Flydtkjær (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF) 2012-13
B 87 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-A. Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) 2012-13
B 58 Forslag til folketingsbeslutning om en selvfinansierende etableringsordning for yngre fiskere. Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Mette Bock (LA), Lene Espersen (KF) 2012-13
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af forbuddet mod bestemte hunderacer m.v. Per Clausen (EL), Pernille Skipper (EL) 2012-13
B 78 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr. Dennis Flydtkjær (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2011-12
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om fiskeri af ål. René Christensen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jørn Dohrmann (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2011-12
B 51 Forslag til folketingsbeslutning om en ny YJ-ordning. Erling Bonnesen (V), René Christensen (DF), Lene Espersen (KF) 2011-12
B 21 Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at arbejde for at få forbudt fødevarer, der er fremstillet ved tvangsfodring af dyr. Dennis Flydtkjær (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jørn Dohrmann (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF) 2011-12
B 133 Forslag til folketingsbeslutning om samlestalde og dyretransporter. Kristen Touborg (SF), Bjarne Laustsen (S), Per Clausen (EL), Christian H. Hansen (UFG) 2010-11 (1. samling)
B 87 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod pelsdyravl. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2010-11 (1. samling)
B 44 Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til at reducere antibiotikaforbruget i landbruget. Kristen Touborg (SF), Bjarne Laustsen (S), Per Clausen (EL) 2010-11 (1. samling)
B 18 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod dyrkning af Amflorakartoflen i Danmark. Per Clausen (EL), Bjarne Laustsen (S), Kristen Touborg (SF), Bente Dahl (RV) 2010-11 (1. samling)
B 17 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bisfenol-A. Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF), Bente Dahl (RV), Margrethe Vestager (RV) 2010-11 (1. samling)
B 16 Forslag til folketingsbeslutning om mærkning af fødevarer, som stammer fra dyr, der har spist gmo-foder. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2010-11 (1. samling)
B 235 Forslag til folketingsbeslutning om en retvisende betegnelse for neutralmarineret kød. Benny Engelbrecht (S), Bjarne Laustsen (S) 2009-10
Din søgning gav 85 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200