Det Energipolitiske Udvalgs beslutningsforslag

Din søgning gav 47 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 122 Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding til finansiering af velfærd og overgangen til vedvarende energi Kim Mortensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S), John Dyrby Paulsen (S) 2010-11 (1. samling)
B 95 Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en husstand, skal underrette de sociale myndigheder. Meta Fuglsang (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF) 2010-11 (1. samling)
B 57 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af diskonteringsrenten til brug ved vurdering af rentabiliteten i klima- og energiprojekter. Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Hækkerup (S), Per Clausen (EL), Margrethe Vestager (RV) 2010-11 (1. samling)
B 34 Forslag til folketingsbeslutning om et moratorium for biobrændstoffer. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2010-11 (1. samling)
B 33 Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af klimaeffekten ved anvendelse af biomasse. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2010-11 (1. samling)
B 239 Forslag til folketingsbeslutning om, at elselskaber, der lukker for strømmen til en husstand, skal underrette de sociale myndigheder. Flemming Bonne (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 234 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et program til fremme af teknologiudvikling af bølgekraft. Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S), Jens Christian Lund (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 228 Forslag til folketingsbeslutning om sammenhængende varmeplaner på fjernvarmeområdet. Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S), Jens Christian Lund (S), Kim Mortensen (S) 2009-10
B 227 Forslag til folketingsbeslutning om en national handlingsplan for udnyttelsen af Danmarks geotermiske potentiale i varmeforsyningen. Ole Hækkerup (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Jens Christian Lund (S), Kim Mortensen (S), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ida Auken (SF) 2009-10
B 226 Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for grøn varmeforsyning inden 2035. Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Hækkerup (S), Margrethe Vestager (RV), Per Clausen (EL) 2009-10
B 225 Forslag til folketingsbeslutning om en slutdato for brug af oliefyr til opvarmning. Anne Grete Holmsgaard (SF), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 224 Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding. Kim Mortensen (S), Jens Christian Lund (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) 2009-10
B 152 Forslag om folketingsbeslutning om etablering af en energisparefond. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2009-10
B 131 Forslag til folketingsbeslutning om at aflyse planen om privatisering af DONG Energy A/S. Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 2009-10
B 119 Forslag til folketingsbeslutning om fremme af udbredelsen af solceller. Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF), Steen Gade (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Sohn (SF) 2009-10
B 44 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009. Klima- og energiminister Connie Hedegaard (KF) 2009-10
B 34 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Statutten for Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009. Klima- og energiminister Connie Hedegaard (KF) 2009-10
B 187 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af intelligente energimålere. Margrethe Vestager (RV), Johs. Poulsen (RV) 2008-09
B 186 Forslag til folketingsbeslutning om kommunale energiselskabers mulighed for at investere i energi- og klimaoptimale løsninger. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2008-09
B 161 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et energimærke på forbrugerelektronik. Benny Engelbrecht (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Thomas Jensen (S), Kim Mortensen (S) 2008-09
B 130 Forslag til folketingsbeslutning om opkøb og destruktion af CO2-kvoter. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2008-09
B 92 Forslag til folketingsbeslutning om at sætte skub i biogasanvendelsen som led i en grøn revolution. Anne Grete Holmsgaard (SF), Ida Auken (SF), Steen Gade (SF), Ole Sohn (SF) 2008-09
B 19 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en energisparefond. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2008-09
B 18 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af bygningsreglementet. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2008-09
B 17 Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse for det kommunale anlægsloft ved udførelse af energirenovering af kommunale bygninger. Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL) 2008-09
Din søgning gav 47 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200