Børne- og Undervisningsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 79 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 37 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner og internationale dagtilbud). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016-17
L 37 A Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Internationale dagtilbud). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016-17
L 37 B Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016-17
L 36 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2016-17
L 190 Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015-16
L 81 Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. (Sammensætningen af Sydslesvigudvalget og tilskud til bygge- og anlægsprojekter m.v.). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015-16
L 63 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015-16
L 49 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Tilskud til fjernundervisning m.v.). Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015-16
B 83 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 2015-16
L 181 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.). Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 180 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.). Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 160 Forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 130 Forslag til lov om kommunale internationale grundskoler. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 78 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever). Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 62 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014-15 (1. samling)
L 56 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger m.v.). Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 33 Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.). Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
L 32 Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love. (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.). Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
B 146 Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til at sikre børn i dagtilbud et udviklende, sikkert og sundt børnemiljø – en arbejdsmiljølov for børn. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014-15 (1. samling)
B 133 Forslag til folketingsbeslutning om afstemninger om skolelukninger. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
B 125 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af praktikpladser. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
B 116 Forslag til folketingsbeslutning om højere støtte til erhvervsrettet efter- og videreuddannelse. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
B 71 Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge, hvordan børn og unge med særlige behov kan sikres et friere skolevalg. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
B 64 Forslag til folketingsbeslutning om bedre rammer for inklusion i folkeskolen. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
B 63 Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til at minimere mobning i skolen. Undervisningsministeriet 2014-15 (1. samling)
Din søgning gav 79 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200