Boligudvalgets lovforslag

Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 186 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger m.v.). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 89 Forslag til lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.). Justitsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 62 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og ligningsloven. (Udvidet flyttehjælp). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 61 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 60 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Stop for anvisning til ghettoområder af visse persongrupper og identifikation af ghettoområder). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 53 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Byggeskadefondsdækning af renovering af almene boliger m.v.). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 40 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord. (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 29 Forslag til lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 200 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Stråmandsudlejning og Grundejernes Investeringsfond m.v.). Socialministeriet 2009-10
L 78 Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v.). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
L 47 Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering. (Indsamling af energioplysninger m.v.). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
L 44 Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.). Indenrigs- og Socialministeriet 2009-10
L 32 Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m. i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt registrering af forandringer af ejendommes grænser mod søterritoriet). Miljøministeriet 2009-10
L 208 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven). (Styring og finansiering af den almene boligsektor). Indenrigs- og Socialministeriet 2008-09
L 169 Forslag til lov om ændring af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Rykningstilsagn til vedligeholdelsesarbejder og lånetilbud til frigørelse). Velfærdsministeriet 2008-09
L 166 Forslag til lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2008-09
L 92 Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love. (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.). Velfærdsministeriet 2008-09
L 12 Forslag til lov om infrastruktur for geografisk information. Miljøministeriet 2008-09
L 184 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Lukning af hul i lejelovgivningen ved udlejning til andre end fysiske personer). Velfærdsministeriet 2007-08 (2. samling)
L 176 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Forlængelse af forsøgsordningen med salg af almene familieboliger). Velfærdsministeriet 2007-08 (2. samling)
L 155 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Tilskud til etablering af boligtilbud til særlig udsatte grupper og etablering af et boligsocialt udviklingscenter). Velfærdsministeriet 2007-08 (2. samling)
L 122 Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen og markedskontrol med byggevarer). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2007-08 (2. samling)
L 110 Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Indførelse af påbudsbestemmelse om afhjælpning af kondemnable forhold m.v.). Velfærdsministeriet 2007-08 (2. samling)
L 62 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Finansiering af støttet boligbyggeri med særligt dækkede obligationer). Velfærdsministeriet 2007-08 (2. samling)
Din søgning gav 49 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200