Boligudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 77 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 186 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger m.v.). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 89 Forslag til lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.). Justitsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 62 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og ligningsloven. (Udvidet flyttehjælp). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 61 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje. (Styrket indsats i ghettoområder og anvendelse af den almene boligsektors midler). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 60 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Stop for anvisning til ghettoområder af visse persongrupper og identifikation af ghettoområder). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 53 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Byggeskadefondsdækning af renovering af almene boliger m.v.). Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 40 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om forurenet jord. (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
L 29 Forslag til lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2010-11 (1. samling)
B 115 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger. Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
B 114 Forslag til folketingsbeslutning om forrentning af lejers indbetalinger til depositum, forudbetalt leje og udvendig og indvendig vedligeholdelse. Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
B 50 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af formkrav ved ophævelse af lejekontrakter i privat og almen udlejning. Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
B 49 Forslag til folketingsbeslutning om kommunens sikring af udlejers overholdelse af sin forpligtelse til at opfylde kravene til at levere varme. Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
B 48 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af lejelovens § 113 a om retten til at administrere udlejningsejendomme. Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
B 28 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre lejefastsættelsen i gensidigt anerkendte lejekontrakter bindende. Socialministeriet 2010-11 (1. samling)
L 200 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Stråmandsudlejning og Grundejernes Investeringsfond m.v.). Socialministeriet 2009-10
L 78 Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Energikrav til bygningsdele, bygherreansvar m.v.). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
L 47 Forslag til lov om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering. (Indsamling af energioplysninger m.v.). Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
L 44 Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.). Indenrigs- og Socialministeriet 2009-10
L 32 Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning m.m. (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m. i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt registrering af forandringer af ejendommes grænser mod søterritoriet). Miljøministeriet 2009-10
B 189 Forslag til folketingsbeslutning om krav om røgalarmer og brandalarmeringsanlæg i boliger. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
B 38 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre obligatorisk brug af vandmålere på varmt og koldt vand i alle flerbrugerejendomme, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme. Økonomi- og Erhvervsministeriet 2009-10
B 12 Forslag til folketingsbeslutning om, at almene boligselskaber skal have ret til at opkøbe private ejendomme. Indenrigs- og Socialministeriet 2009-10
L 208 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven). (Styring og finansiering af den almene boligsektor). Indenrigs- og Socialministeriet 2008-09
L 169 Forslag til lov om ændring af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Rykningstilsagn til vedligeholdelsesarbejder og lånetilbud til frigørelse). Velfærdsministeriet 2008-09
Din søgning gav 77 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200