Boligudvalgets beslutningsforslag

Din søgning gav 28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstillere Samling
B 115 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger. Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau Björnsson (S), Bjarne Laustsen (S), Rasmus Prehn (S) 2010-11 (1. samling)
B 114 Forslag til folketingsbeslutning om forrentning af lejers indbetalinger til depositum, forudbetalt leje og udvendig og indvendig vedligeholdelse. Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau Björnsson (S), Bjarne Laustsen (S), Rasmus Prehn (S) 2010-11 (1. samling)
B 50 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af formkrav ved ophævelse af lejekontrakter i privat og almen udlejning. Peter Westermann (SF), Pernille Frahm (udpeget af SF) (SF), Ole Sohn (SF) 2010-11 (1. samling)
B 49 Forslag til folketingsbeslutning om kommunens sikring af udlejers overholdelse af sin forpligtelse til at opfylde kravene til at levere varme. Peter Westermann (SF), Anne Grete Holmsgaard (SF), Ole Sohn (SF) 2010-11 (1. samling)
B 48 Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af lejelovens § 113 a om retten til at administrere udlejningsejendomme. Peter Westermann (SF), Anne Baastrup (SF), Ole Sohn (SF) 2010-11 (1. samling)
B 28 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre lejefastsættelsen i gensidigt anerkendte lejekontrakter bindende. Anders Samuelsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Villum Christensen (LA) 2010-11 (1. samling)
B 189 Forslag til folketingsbeslutning om krav om røgalarmer og brandalarmeringsanlæg i boliger. Bjarne Laustsen (S), Yildiz Akdogan (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Thomas Jensen (S) 2009-10
B 38 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre obligatorisk brug af vandmålere på varmt og koldt vand i alle flerbrugerejendomme, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme. Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Hans Kristian Skibby (DF), Peter Skaarup (DF) 2009-10
B 12 Forslag til folketingsbeslutning om, at almene boligselskaber skal have ret til at opkøbe private ejendomme. Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) 2009-10
B 168 Forslag til folketingsbeslutning om energibesparelser i privat udlejning, udvidelse af huslejenævnets kompetence og ændring af boligreguleringsloven. Thomas Jensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S) 2008-09
B 162 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. Thomas Jensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S) 2008-09
B 53 Forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne mulighed for at gennmeføre en aktiv boligpolitik, der kan sikre boliger til grupper med lav- og mellemindkomster. Sophie Hæstorp Andersen (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Thomas Jensen (S), Bjarne Laustsen (S) 2007-08 (2. samling)
B 152 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. Lissa Mathiasen (S), Bjarne Laustsen (S) 2006-07
B 148 Forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne mulighed for at gennemføre en aktiv boligpolitik, der kan sikre boliger til grupper med lav- og mellemindkomster. Bjarne Laustsen (S), Lissa Mathiasen (S) 2006-07
B 136 Forslag til folketingsbeslutning om lejeres retsstilling i forbindelse med skimmelsvamp og lign. i lejeboliger. Lissa Mathiasen (S), René Skau Björnsson (S) 2005-06
B 122 Forslag til folketingsbeslutning om kommunal anvisningsret i privat udlejningsbyggeri. Per Clausen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Line Barfod (EL), Majbrit Berlau (EL), Rune Lund (EL), Søren Egge Rasmussen (EL) 2005-06
B 6 Forslag til folketingsbeslutning om ny huslejemodel i almene boliger. Morten Homann (SF), Ole Sohn (SF) 2005-06
B 25 Forslag til folketingsbeslutning om priskonkurrence og bedre omkostningsstyring i private udlejningsejendomme. Lissa Mathiasen (S), Jytte Andersen (S), Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Rasmus Prehn (S) 2004-05 (2. samling)
B 24 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af og øget indflydelse for beboerrepræsentationerne i private udlejningsejendomme. Lissa Mathiasen (S), Jytte Andersen (S), Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Rasmus Prehn (S) 2004-05 (2. samling)
B 23 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning fra private udlejningsboliger. Lissa Mathiasen (S), Jytte Andersen (S), Christine Antorini (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Rasmus Prehn (S) 2004-05 (2. samling)
B 112 Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning fra private udlejningsboliger. Lissa Mathiasen (S), Jytte Andersen (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Lars Kramer Mikkelsen (S), Jørn Pedersen (S) 2004-05 (1. samling)
B 111 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af og øget indflydelse for beboerrepræsentationerne i private udlejningsejendomme. Lissa Mathiasen (S), Jytte Andersen (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Lars Kramer Mikkelsen (S), Jørn Pedersen (S) 2004-05 (1. samling)
B 110 Forslag til folketingsbeslutning om priskonkurrence og bedre omkostningsstyring i private udlejningsejendomme. Lissa Mathiasen (S), Jytte Andersen (S), Carsten Hansen (udpeget af S) (S), Lars Kramer Mikkelsen (S), Jørn Pedersen (S) 2004-05 (1. samling)
B 79 Forslag til folketingsbeslutning om lejeres ret til at indhente alternative tilbud på istandsættelse. Morten Homann (SF), Aage Frandsen (SF) 2004-05 (1. samling)
B 74 Forslag til folketingsbeslutning om ny huslejemodel i almene boliger. Morten Homann (SF), Aage Frandsen (SF) 2004-05 (1. samling)
Din søgning gav 28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200