Arbejdsmarkedsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 224 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 188 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og forskellige skattelove. (Udvidelse af ATP's og LD's investeringsmuligheder og ophævelse af en række SP-regler m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 187 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., integrationsloven og forskellige andre love. (Skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 178 Forslag til lov om ændring af barseludligningsloven. (Udskydelse af revisionsfristen). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 177 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Risikobaseret tilsyn, differentierede bøder m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 161 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse af sygefravær og anmodning om sygedagpengerefusion m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 156 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om social service. (Ændring af 450-timers-reglen til en 225-timers-regel, uændret boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp, reduktion af boligstøtten ved manglende efterlevelse af forældrepålæg m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 130 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 117 Forslag til lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg. (Implementering af Rådets direktiv 2009/38/EF om revision af det eksisterende direktiv). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 116 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats over for sygedagpengemodtagere). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 108 Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kontrol af arbejdsgiverens indbetaling af uhævede feriepenge, videregivelse af oplysninger fra Feriekonto, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, forældelsesregler m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 98 Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Forlængelse af revisionsfrist). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 71 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 70 Forslag til lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl. Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 69 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 68 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Udvidelse af arbejdsgiverperioden). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 67 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af refusionssatser). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 57 Forslag til lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark. Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 52 Forslag til lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere. Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 43 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. (Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere over 30 år, ophævelse af flaskehalsbevillingen m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 32 Forslag til lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik. (Konsekvensændringer af ligningsloven og lov om aktiv socialpolitik ved ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 9 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. (Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 8 Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
L 7 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Omprioritering af partsindsatsen m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
B 126 Forslag til folketingsbeslutning om sikring af den nødvendige beskyttelse af gravide frisører. Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
B 123 Forslag til folketingsbeslutning om substitution af kræftfremkaldende stoffer m.v. Beskæftigelsesministeriet 2010-11 (1. samling)
Din søgning gav 224 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200