Sociale forhold og forsorg

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Sociale forhold og forsorg

§ 71-tilsynet (§71)
§ 71-tilsynets sagsområde er at føre tilsyn med behandlingen af bl.a. tvangsindlagte psykiatriske patienter, demente, der bliver tilbageholdt på et plejehjem, og tvangsanbragte børn. De kaldes under ét for administrativt frihedsberøvede. Tilsynet kaldes i daglig tale for § 71-tilsynet, da tilsynets opgave står i grundlovens § 71. § 71-tilsynet holder årligt et møde med Ombudsmanden og med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark. Andre foreninger, organisationer m.fl. kan – med angivelse af et konkret og relevant formål – anmode § 71-tilsynet om et møde.
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)
Sociale forhold, herunder hjælp og støtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber m.v., kommuners og regioners opgaver, kommunal udligning, bevillinger og generelle tilskud til kommuner og regioner, valglovgivning, folkeregistrering, Danmarks Statistik og digitalisering af den offentlige sektor m.v.