Offentlig forvaltning og demokrati

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Offentlig forvaltning og demokrati

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)
Sociale forhold, herunder hjælp og støtte m.v. til personer med nedsat funktionsevne og til udsatte børn, unge og voksne, samt familieret. Kommunernes og regionernes styrelse, kommunale fællesskaber m.v., kommuners og regioners opgaver, kommunal udligning, bevillinger og generelle tilskud til kommuner og regioner, valglovgivning, folkeregistrering, Danmarks Statistik og digitalisering af den offentlige sektor m.v.
Udvalget for Forretningsordenen (UFO)
Udvalget til Valgs Prøvelse (UVP)
Udvalget til Valgs Prøvelses sagsområder er: prøvelse af valg, der ikke inden udvalgets nedsættelse er godkendt af Folketinget, af klager vedrørende allerede godkendte valg og af valg til Europa-Parlamentet samt folketings- og europaparlamentsmedlemmernes fortabelse af valgbarhed.
Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen (UUF)