Internationale relationer

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Internationale relationer

Det Udenrigspolitiske Nævn (UPN)
Det Udenrigspolitiske Nævns sagsområder er udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Regeringen rådfører sig således med Nævnet forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nævnet drøfter derudover sager af betydning for Danmarks udenrigspolitik med regeringen og modtager oplysninger om udenrigspolitiske forhold fra regeringen.
Europaudvalget (EUU)
Europaudvalgets sagsområder er sager, der behandles i Den Europæiske Union og WTO, og koordineringen af Folketingets behandling af disse sager. Europaudvalget mødes som regel hver fredag, og størstedelen af udvalgets møder er åbne for offentligheden, som både kan deltage ved møderne og følge dem live på nettet.
Udenrigsudvalget (URU)
Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål samt udviklingssamarbejde.