Bolig og byggeri

Udvalg der beskæftiger sig med sagsområdet Bolig og byggeri

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)
Jernbaner, veje, godstransport, hyrekørsel, buskørsel, kollektiv trafik, faste forbindelser, færgefart, luftfart, havne, postvæsen, færdselslovgivning m.v. Byggeri og bygninger, herunder byggeloven og bygningsreglementet, administrationen af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen. Almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.