Tal og fakta om partier

Hvor mange medlemmer har partierne, hvornår blev de forskellige partier opstillet, og hvor mange partier har der egentlig været opstillet ved folketingsvalg? Flere af svarene kan du finde på partiernes hjemmesider, men du kan også finde samlet svar her.

Nærbillede af stak papirer
Større
Der findes ingen regler for, hvordan man danner et parti. Men hvis partiet ønsker at stille op til folketingsvalg, skal det først godkendes. I dag skal det ske hos Økonomi- og Indenrigsministeriet kl. 12 senest 15 dage før folketingsvalget.
Herunder kan du se en liste over alle de partier, der har været opstillet til folketingsvalg siden 1915.
 

Partier opstillet ved folketingsvalg siden 1915

Partinavn  Stiftet Valgt ind i Folketinget Opstillet
Alternativet 26. november 2013 2015- 2015-
Bondepartiet 18. januar 1939 1939-1945 1939, 1943
Centrum April 1920 - 1920
Centrum-Demokraterne 7. november 1973 (nedlagt 1. februar 2008) 1973-2001 1973-2007
DNSAP 1930 (I 1932 opstillede DNSAP i Haderslev Amtskreds som Sønderjydsk Parti) 1939-1945 1932, 1935, 1939, 1943
Danmarks Kommunistiske Parti, DKP 9. november 1919 1932-1941, 1945-1960, 1973-1979 1924-1988 (I 1918 opstillet under navnet Socialistisk Arbejderparti. I 1920 opstillet under navnet Danmarks Venstresocialistiske Parti)
Danmarks Retsforbund 21. oktober 1919 1926-1960, 1973-1975, 1977-1981 1924-1987, 1990
Dansk Folkeparti 6. oktober 1995 (da MF'er fra Fremskridtspartiets folketingsgruppe udtrådte og anmeldte sig som gruppe i Folketinget under navnet Dansk Folkeparti) 1998- 1998-
Dansk Samling 18. oktober 1936 1943-1947 1939, 1943, 1945, 1947, 1953, 1964
Demokratisk Fornyelse 1994 - 1998
Enhedslisten - De Rød-Grønne December 1989 (sammenslutning af VS, DKP, SAP) 1994- 1990-
Erhvervspartiet 1917 1918-1924 1918-1924
Fredspolitisk Folkeparti 16. december 1963 - 1964
Fremskridtspartiet 22. august 1972 1973-1999 (alle 4 MF'er fra Fremskridtspartiets folketingsgruppe udtrådte 12. oktober 1999 og anmeldte sig som gruppe i Folketinget under navnet Frihed 2000) 1973-2007
Det Frie Folkeparti 16. maj 1934 1935-1945 1935, 1939, 1943 (i 1939 og 1943 opstillet som Bondepartiet)
Det Frie Socialdemokrati 1920 - 1920
Fællespartiet 24. december 1974 - 1975 (med et medlem opstillet uden for partierne)
Fælles Kurs 19. april 1986 1987-1988 1987, 1988, 1990
De Grønne 16. oktober 1983 - 1987, 1988, 1990
Hovedstadens Venstre - - 1947
Det Humanistiske Parti 1985 - 1987, 1990
Det Konservative Folkeparti (opstillet som Højre ved folketingsvalget i 1915) 22. februar 1916 1916-
1918-
KAP 1968 - 1979, 1981
Kristendemokraterne (før 25. oktober 2003 Kristeligt Folkeparti)13. april 1970 1973-1994, 1998-20051971-
Landmandspartiet Ca. 1920 - 1924
Liberal Alliance (før 28. august 2008 Ny Alliance)7. maj 2007 2007- 2007-
Liberalt Centrum 9. oktober 1965 1966-1968 1966, 1968
Marxistisk-Leninistisk Parti 1978 - 1984-1987
Minoritetspartiet 2000 - 2005
Nationalt Samvirke 1. november 1938 - 1939
Det Radikale Venstre 20. maj 1905 1905- 1905-
Pensionistpartiet 1976 - 1977
Samfundspartiet (Sønderjydsk Parti) - - 1935
Selvstyrepartiet (Haderslev) - - 1926
Socialdemokratiet 21. juli 1871 1884- 1872-
Socialistisk Arbejderparti, SAP 1980 - 1981-1987
SF - Socialistisk Folkeparti 15. februar 1959 1960- 1960-
Slesvigs Parti/Slesvigs Vælgerforening - 1920-1939, 1953-1964 1920-1939, 1947-1966, 1968-1971 (I 1950 og 1953: Hans Schmidt, uden for partierne, som repræsentant for det tyske mindretal i Haderslev Amtskreds. I 1973, 1975 og 1977 fik Slesvigs Parti opstillet kandidater på CD's liste i Sønderjylland)
Trivselspartiet 1990 - Opstillede på Fælles Kurs' liste ved valget i 1990
De Uafhængige 1. september 1953 1960-1966 1953-1968
Venstre, Danmarks Liberale Parti (før 1963 Venstre) 30. juni 1870 1870- 1870-
Venstresocialisterne 17. december 1967 1968-1971, 1975-1987 1968-1988
Alle kan som udgangspunkt melde sig ind i et politisk parti. Dog skal medlemmet overholde partiets vedtægter, være enig i partiets program og kun være medlem af ét parti ad gangen.

Her kan du klikke dig videre til en samlet oversigt over udviklingen i partiernes medlemstal fra 1960 og frem.

 
Her ses de seneste tal fra 2016 oplyst af partierne selv.
 
Parti Medlemstal
Socialdemokratiet 40.060
Dansk Folkeparti 15.911
Venstre 35.957
Enhedslisten 9.335
Liberal Alliance 6.600
Alternativet  10.665
Radikale Venstre 7.000
Socialistisk Folkeparti 8.131
Det Konservative Folkeparti 9.402

Leksikon

Gå til leksikon
Folketingsgrupper
Efter et folketingsvalg samler de nyvalgte folketingsmedlemmer sig i folketingsgrupper. Medlemmer valgt for samme parti danner typisk en folketingsgruppe, men også andre (f.eks. et medlem fra Færøerne eller Grønland eller en løsgænger) kan blive optaget i et partis folketingsgruppe.
Parti
Et politisk parti er en kreds af personer, som har de samme grundholdninger, og som har sluttet sig sammen for at prøve at få indflydelse på, hvordan samfundet skal udvikle sig. De politiske partier spiller en stor rolle i dansk politik. De personer, som stiller op til folketingsvalg for at blive medlem af Folketinget, er næsten altid opstillet for et parti.
Partiprogram
I et partiprogram gør de politiske partier rede for hovedlinjerne i deres politik. Her fremstiller partierne deres værdier og arbejdsprogrammer. Det vil sige, at partiprogrammet er en beskrivelse af, hvad partiet vil opnå, og hvordan det vil opnå det.

Sideansvarlig: Biblioteket