Rigsretten

Rigsretten er en domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre, der er tiltalt for ulovlig embedsførelse.

Hoejesteret
Større
Det er Folketinget, der beslutter, om der skal rejses tiltale. Det er sket 5 gange, at Folketinget har rejst tiltale mod en minister via Rigsretten. 

Ud over 15 højesteretsdommere består Rigsretten af 15 medlemmer, som er udpeget af Folketinget. Folketingsmedlemmer kan ikke vælges som repræsentanter i Rigsretten.

Folketinget har 5 gange rejst tiltale for Rigsretten. Den seneste sag var mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen. Der blev afsagt dom i sagen den 22. juni 1995.

Links