Landsskatteretten

Landsskatteretten er et centralt nævn, der består af en ledende retsformand, et antal retsformænd og 34 retsmedlemmer. Landsskatteretten behandler klager over afgørelser truffet af f.eks. SKAT, Skatterådet og Spillemyndigheden.

Landsskatterettten
Større

Susanne Dahl er ledende retsformand og Kjeld Lund Andersen, Helmer Augustesen og Poul Bostrup er retsformænd.

Udnævnt af skatteministeren:

 1. Advokat Mette Vestergaard Huss
 2. Direktør Henrik Bach Mortensen
 3. Registreret revisor Erik Harbo Larsen 
 4. Byretsdommer Bodil Toftemann, Københavns Byret
 5. Byretsdommer Marianne Madsen, Københavns Byret
 6. Byretsdommer Poul Erik Nielsen, Retten i Aalborg
 7. Byretsdommer Karin Bøgh Pedersen, Retten i Odense
 8. Byretsdommer Niels Deichmann, Retten i Sønderborg
 9. Byretsdommer Marianne Lund Larsen, Københavns Byret
 10. Byretsdommer Martin Koch Clausen, Københavns Byret
 11. Landsdommer Jens Rosenløv, Østre Landsret
 12. Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret
 13. Landsdommer Henrik Gam, Østre Landsret
 14. Landsdommer Henrik Estrup, Vestre Landsret

Indstillet af organisationer og råd:

 1. Statsaut. rev. John Bygholm - Indstillet af Dansk Erhverv
 2. Direktør Tine Roed - Indstillet af Dansk Industri
 3. Automekaniker Henrik Pedersen - Indstillet af Håndværksrådet
 4. Husmand Henrik Bertelsen - Indstillet af Landbrug og Fødevarer
 5. Analysechef Jonas Schytz Juul - Indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 6. Konsulent Henning Vadstrup - Indstillet af Trafik- og Byggestyrelsen
 7. Specialkonsulent, ingeniør Tomas Vive Larsen - Indstillet af Trafik- og Byggestyrelsen
 8. Juridisk Chef Karoline Thomsen - Indstillet af autobranchen Danmark
 9. Direktør Erik S. Rasmussen - Indstillet af De Danske Bilimportører 
Nuværende valgperiode: 1. juni 2016 - 31. maj 2022

Links