Danmarks Radios bestyrelse

Danmarks Radio ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som vælges for en periode på 4 år.

Koncerthuset
Større
6 af medlemmerne bliver udpeget af Folketinget, og kulturministeren udpeger 3, heriblandt bestyrelsesformanden. DR's medarbejdere vælger de 2 sidste medlemmer.

Bestyrelsen er DR's øverste ledelse. Bestyrelsens formål er at fastsætte de overordnede retningslinjer for Danmarks Radio og den har ansvaret for, at DR overholder de bestemmelser, der er fastsat i loven og i Folketingets medieaftale. Det er desuden bestyrelsen, der ansætter generaldirektøren og resten af direktionen i DR.

Kilde: dr.dk

Eksterne links