Formandens tale til mindretalsfrokosten 2015

Torsdag den 19. november 2015 holdt Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, tale til mindretalsfrokosten.

Det talte ord gælder

Kære alle sammen 

Hjertelig velkommen til denne traditionsrige frokost. 

Det er et stort privilegium ved at være formand for Folketinget, at man også får en nøglerolle i samarbejdet med det danske mindretal i Sydslesvig. 

Det er altid spændende at mødes med jer. At være sammen med jer er at være blandt venner. 

Jeg var jo nede at besøge jer på Dannevirkemuseet, da det havde 25 års jubilæum i september. 

Tinitussen har nu lagt sig oven på de tre brag, der blev fyret af med den originale kanon fra 1864 uden for museet efter receptionen. 

Det er i øvrigt dejligt, I også havde et par jubilæer til os i år, som vi kunne fejre sammen. 

På den måde blev abstinenserne ikke så hårde oven på de fine og mindeværdige markeringer, der fandt sted sidste år i anledning af 150 året for krigen i 1864. 

Til jubilæet på Dannevirkemuseet var der 7 unge elever fra Duborg skolen, som stod for de musikalske indslag. 

Udover at lytte til deres smukke sang og musik fik jeg også talt lidt med dem bagefter. 

Og på mange måder synes jeg, at de er levende beviser på det omfattende forenings- og kulturliv, der finder sted i jeres hjemegn – Sydslesvig. 

Vi har ofte mest opmærksomhed på de politiske landvindinger, og glemmer derfor at glæde os over, at hvert år så udklækkes der nogle dejlige unge mennesker fra de danske skoler syd fra grænsen. 

De står ekstra godt rustede til at møde fremtiden. 

De har stærke rødder i to kulturer. De mestrer to sprog og har opnået en dannelse, som måske overgår deres en-sprogede jævnaldrende nord og syd for grænsen. 

Derfor glæder det mig også, at der blev fundet en løsning på den karakterstrid, som opstod sidste år. 

Jeg ved ikke om I kender den forlystelse i Tivoli, hvor man står med en gummihammer og banker jordegern tilbage i deres huller. 

Lige så snart man har banket et ned, popper der et nyt egern op et andet sted. 

Det har været lidt det samme til disse mindretalsfrokoster de senere år. Hvert år har vi banket et problem i jorden, men et nyt er opstået. 

Der var skolesagen i 2012, og da den var løst, kom sagen ved forfatningsdomstolen om mindretallets forfatningsretlige stilling. Da den var løst i 2013 kom karakterstriden så i 2014. 

Men da karakterstriden nu er løst her i 2015, så er vi i år ved mindretalsfrokosten i den situation, at vi faktisk ikke har et større problem eller udestående. 

Det holder nok ikke evigt, men lad os nyde det, så længe det varer. 

Jeg tror, at den problemløse tilstand hænger sammen med, at I er så synlige og aktive som mindretal i Sydslesvig, politisk såvel som kulturelt. 

Og nord for grænsen har I jeres stærke netværk. 

I når at fange konflikterne, inden de opstår. 

I når at se nye lovinitiativer, mens de er på tegnebrættet, og I kan på et tidligt stadie se, om de vil få uhensigtsmæssige følgevirkninger for mindretallet. 
Én ting er uoverensstemmelser med eksterne parter. 

Noget andet er intern uenighed. 

Jeg læser jo også Flensborg Avis og kan se, at nogle gange bliver uoverensstemmelser inden for mindretallet luftet offentligt. 

Jeg ønsker ikke at løfte nogen pegefinger. For det er noget vil alle kæmper med. Også i mit eget parti ind imellem. 

Men I ved ligeså vel som jeg, at i det lange løb, så tjener det ens sag bedst, at håndtere sådanne uoverensstemmelser internt. 

I denne samling skal vi i Folketinget revidere Sydslesvig loven. 

Her ved jeg, at Sydslesvig udvalget er kommet med nogle konstruktive, konkrete forslag i det høringssvar, de har indsendt. 

Jeg ser frem til arbejdet med lovforslaget i Folketinget og håber, at I vil spille lige så aktivt ind med jeres input, som I gjorde sidst. 

Og når vi når frem til juni næste år, vil jeg gerne love jer, at jeg over for de 61 nyvalgte folketingsmedlemmer slår et ekstra slag for, at de benytter sig af Folketingets tilbud om at få rejse og ophold betalt, hvis de ønsker at deltage i de sydslesvigske årsmøder. 

Det er den bedste måde, de kan blive introduceret til det rige forenings- og kulturliv, der foregår på jeres kanter. 

Her til sidst vil jeg gerne endnu en gang sige tak for det minderige og vigtige jubilæumsår, vi markerede sammen sidste år. 

Uanset hvilket jubilæum man markerer sammen med jer, så peger jeres arrangementer altid fremad mod nye visioner for, hvordan jeres landsdel kan udvikle sig. 

I arbejder så målrettet efter, at jeres landsdel bliver det sted, man kigger hen, hvis man ønsker viden og inspiration til at løse konflikter med nationale mindretal. 

I arbejder for at skabe vækst i regionen, hvor man på hver side af grænsen – som det mest naturlige – trækker på ressourcer fra den anden side. 

I er i sandhed med til at gøre Danmark lidt større. 

Både jeg og mine kolleger i Folketinget følger jeres sag og jeres arbejde med stor interesse og sympati. 

Vi ønsker jer fortsat lykke, held og fremgang. 

Endnu engang velkommen her til Folketinget og god fornøjelse med resten af jeres program her i København.