Praktik for skoleelever

8.-10.-klasseelever kan søge at komme i erhvervspraktik i Folketingets Administration inden for enten det parlamentariske, det praktiske eller det administrative område. Her kan du være med til at få alt det, der sker i Folketinget, til at gå op i en højere enhed. 

Skolevalg
Større

Vælg praktikområde

Som erhvervspraktikant i Folketingets Administration kan du vælge mellem 3 områder 
 
 • Det parlamentariske område
 • Det administrative område
 • Det praktiske område 
Kontakt med partierne og folketingsmedlemmerne er ikke en del af erhvervspraktikken. Ønsker du dette, skal du søge de enkelte partisekretariater om at komme i erhvervspraktik dér. 
 
Læs mere om de 3 områder nedenfor. 
 

Praktikuger i 2018

 
 • Uge 2 (8.-12. januar 2018)
 • Uge 4 (22.-26. januar 2018)
 • Uge 6 (5.-9. februar 2018)
 • Uge 8 (19.-23. februar 2018)
 • Uge 9 (26. februar-2. marts 2018)
 • Uge 11 (12.-16. marts 2018).
   
Bemærk at alle praktikuger for foråret 2018 er blevet fyldt op. Praktikuger for efteråret 2018 vil blive vist her på hjemmesiden medio august.
 
For nærmere oplysninger om erhvervspraktikforløbet kan du kontakte Michael Hansen, Personalekontoret, på tlf. 33 37 37 36.
 

Sådan søger du erhvervspraktikplads 

For at søge en erhvervspraktikplads hos os skal du gå i 8.-10. klasse. Du søger ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema.
 
Folketingets Administration har et begrænset antal praktikpladser. Derfor kan alle, der søger, desværre ikke være sikre på at få en praktikplads. 
 
Vær opmærksom på, at hvis du får en praktikplads hos os, kan der ske det, at du ikke kan komme i praktik i den ønskede uge – hvis der pludselig bliver meget travlt i Folketinget. Vi vil da forsøge at imødekomme dit ønske i den alternative uge, du skal angive i ansøgningsskemaet.
 

Krav til erhvervspraktikanter i Folketingets Administration 

Folketinget er et travlt hus med mange deadlines. Du skal derfor være: 
 
 • nysgerrig
 • selvstændig
 • tålmodig 
Du skal f.eks. være indstillet på nogle gange at vente eller at arbejde videre alene med det, du og din praktikansvarlige lige var i gang med.  

Praktikforløbet 

På praktikkens første dag får du sammen med de andre erhvervspraktikanter en introduktion til Folketinget. Resten af ugen er du på skift rundt i de afdelinger, der hører til det område, du er i praktik på. 
 
Du får en kontaktperson under praktikforløbet, som bl.a. sender et evalueringsskema til din skole, som du bedes svare på. 
 
Hvis du vælger det parlamentariske område, skal du have interesse for politik og samfundsforhold. 
 
De afdelinger, du besøger, er:
 
 • Lovsekretariatet
 • Udvalgssekretariatet
 • Det Internationale Sekretariat
 • Biblioteket
 • Folketingstidende
 • IT-udvikling 
Du kommer rundt i de forskellige afdelinger og får lov til at kigge ind bag kulisserne, hvor landets love bliver vedtaget. Du følger nogle af de mange forberedelser, møder og papirer, der skal til, for at folketingsmedlemmerne kan gøre deres arbejde. Du kommer typisk til at følge en medarbejder i hver afdeling og får et kig ned i den store værktøjskasse med viden, der skal til for at drive et parlament. Du får også lov til at lave nogle konkrete kontoropgaver – kopiering, arkivering, afprøvning af Folketingstidendes elektroniske tale til tekst-system osv. 
 
 
Hvis du vælger det praktiske område, skal du have lyst til at hjælpe med håndværksmæssige og andre praktiske opgaver.  
 
De afdelinger, du besøger, er:
 
 • Service- og Sikkerhedsenheden
 • Drifts- og Vedligeholdelsesenheden
 • Rengøringsenheden
 • Byggesekretariatet
 • IT-udvikling
Du kommer rundt i de forskellige afdelinger og får indblik i de mange praktiske opgaver, der skal udføres, for at arbejdsdagen fungerer godt for alle i huset. I nogle af afdelingerne får du også lov til at give en hånd med, når de mange praktiske og håndværksmæssige opgaver skal løses. For hver dag går mere end 1.100 mennesker ind over dørtærsklen på Christiansborg for at arbejde. Og mange gæster besøger Folketinget eller skal til møder herinde. Alle skal føle sig godt modtaget og passet på. 
 

 

Læs om afdelingerne og opgaverne på det parlamentariske område
Læs om afdelingerne og opgaverne på det parlamentariske område
Hvis du vælger det administrative område, skal du være glad for at skrive, regne og kommunikere skriftligt og mundtligt. 
 
De afdelinger, du besøger, er: 
 
 • Ledelsessekretariatet
 • Personalekontoret
 • Økonomikontoret
 • It-systemer
 • Kommunikationsenheden 
Du kommer rundt i de forskellige afdelinger. Her deltager du i møder, og du får lov til at løse nogle administrative opgaver: kopiering, arkivering, bogføring, scanning osv. Du vil få indblik i de mange systemer, der udvikles og bruges for at holde styr på Folketingets papirer, penge og data. Du vil følge en af it-underviserne. Du vil lære om formidlingen af, hvordan demokratiet fungerer, og hvordan man deltager i det. Og du vil få en lille kommunikationsopgave, som du skal løse – en artikel, nogle billeder eller en kort film.