Information om behandling af dine personoplysninger når du kontakter Folketingets oplysningstjenester

Folketingets oplysningstjenester har fået en e-mail fra dig. Vi vil informere dig om, at både Folketingets Oplysning og Folketingets EU-Oplysning behandler alle henvendelser elektronisk. Det betyder, at når vi modtager en e-mail fra dig, registrerer vi den i vores it-system.

Datasikkerhed
Større

 

Når vi registrerer oplysninger om dig, skal vi give dig en række oplysninger. Det står i artikel 13 i EU´s databeskyttelsesforordning. 

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger
 6. Opbevaring af dine personoplysninger
 7. Dine rettigheder
 8. Retten til at klage til Datatilsynet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Folketingets Administration er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har sendt til Folketingets oplysningstjenester. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Folketingets Administration
Christiansborg
1240 Københavns K

Cvr- nr.: 55 49 43 12
Telefon: 33 37 55 00
E-mail: ft@ft.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: christina.ringvard@ft.dk
Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du i stedet benytte sikker e-mail. 

På telefon: + 45 33 37 55 00

Ved brev: Folketingets Administration, Att. databeskyttelsesrådgiveren, Christiansborg 1240 København K.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

 • For at besvare dine spørgsmål om Folketingets arbejde, demokrati og Christiansborg med henblik på fakta baseret, neutral og effektiv folkeoplysning om disse emner.
 • For at besvare dine faktuelle spørgsmål om EU på en politisk neutral måde.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af artikel 6, stk. 1, litra e, og artikel 9, stk. 2, litra g, i databeskyttelsesforordningen.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger om dig, som du selv har sendt til os i din e-mail. Vi har kun brug for dit spørgsmål, dit navn og din e-mailadresse for at kunne besvare dit spørgsmål. 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

Vi videregiver kun din henvendelse til andre enheder i Folketingets Administration og kun i det omfang, det er nødvendigt for at besvare din henvendelse. Hvis du skriver til et af Folketingets medlemmer, eller til et af Folketingets udvalg sender vi din henvendelse videre til dem. Hvis du skriver til en minister, eller til et ministerium, kan vi sende din henvendelse videre til dem.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Din e-mail med personoplysninger slettes fra vores e-mail system, når de er lagt ind i vores journaliseringssystem, hvilket normalt sker, samme dag som e-mailen modtages, hvis e-mailen modtages inden kl. 15 på en hverdag, og ellers på den førstkommende hverdag derefter. Vi vil arkivere eller slette dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i arkivloven.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Du finder den på Datatilsynets hjemmeside.

8. Retten til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.