Hvor står det, at folketingsvalg skal udskrives, mindst 3 uger før det afholdes?

Det står ingen steder direkte. Grundloven nævner ikke, hvor lang tid der skal gå, fra statsministeren udskriver valg, til det skal holdes. Men praktiske hensyn til bl.a. dem, der skal brevstemme, gør, at statsministeren normalt udskriver det cirka 3 uger inden valgdagen.

I valglovens § 56 står der:

»Brevstemmeafgivning her i landet kan finde sted de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen.«

I »Vejledning om afholdelse af folketingsvalg« står der:

»Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold til folketingsvalgloven. I det følgende gives en oversigt over disse tidsfrister, idet bemærkes, at folketingsvalg sædvanligvis udskrives med et varsel på 3-4 uger.«

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.