Hvornår er et udvalg beslutningsdygtigt?

Et udvalg er beslutningsdygtigt - de kan stemme - når halvdelen af udvalgsmedlemmerne er til stede.

Udvalgene træffer beslutning ved simpelt flertal. Enkelte udvalg har dog særlige beslutningsregler, f.eks. Finansudvalget og Europaudvalget.

Reglerne står i Folketingets forretningsordens § 8, stk. 4.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.