Hvordan bliver Folketingets udvalg sammensat?

Sammensætningen af udvalgene sker efter antal mandater i partierne. Det er almindeligt, at partierne slutter sig sammen i to store valgforbund, når de skal fordele udvalgspladserne imellem sig.

Folketingets udvalg har normalt 29 medlemmer. Pladserne i udvalgene fordeler partierne mellem sig efter forholdstal mellem de to valgforbund – det ene valgforbund består af regeringen og dennes parlamentariske grundlag, og det andet valgforbund består af oppositionens partier.

Inden for valgforbundene fordeles pladserne efter aftaler mellem partierne. Aftalerne omfatter også, hvem der skal have formandsposten og næstformandsposten i de enkelte udvalg.

Fremgangsmåden med valgforbund betyder, at små partier bliver tilgodeset, da de ofte får langt flere pladser i udvalgene, end deres mandattal berettiger til.

Fordelingen af udvalgsposter betyder også, at hvert parti ikke har lige mange medlemmer i alle udvalgene. Derfor kan det ske, at der kan være flertal i et udvalg, selvom der ikke er flertal i Folketingssalen.Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.