Hvem kan bede Rigsrevisionen om at undersøge en sag?

Statsrevisorerne kan som de eneste bede rigsrevisoren om at undersøge et forhold, som de ønsker belyst.

Rigsrevisionens opgave er at sikre, at den danske stat forvaltes effektivt og så økonomisk hensigtsmæssigt som muligt. Rigsrevisionen tager selv initiativ til ca. to tredjedele af de sager, de undersøger. De undersøgelser, Rigsrevisionen laver, munder ud i en beretning om det område, der er blevet undersøgt.

Statsrevisorerne anmoder om ca. en tredjedel af de beretninger, som Rigsrevisionen årligt afgiver til Folketinget. Et folketingsudvalg kan anmode Statsrevisorerne om bistand til at fremskaffe revisionsmæssige oplysninger.

Stil et spørgsmål
Større
Du kan selv stille et spørgsmål til Folketingets Oplysning. Brug linket herunder. Hvis du sender dit spørgsmål inden klokken 15.00 på hverdage, kan du regne med at få svar samme dag.